Illustrasjon simulasjon av belastning

Beregninger & Design

For skreddersydde isolatorer kan nødvendige beregninger omfatte:

 

• Mekanisk styrkeanalyse med Finite Element Methods (FEM).
• Resonansfrekvens- og dempingsberegninger med Finite Element Methods (FEM).
• Lastfordelingsberegninger.
• Materialtretthetsberegninger.
• Beregning av festebolter eller sveiseskjøter
• Statiske og dynamiske laboratorietester
• Forberedelse av 3D CAD tegninger
• Analyse for demping, overføring og stråling av strukturbåren støy ved bruk av Statistisk Energi Analyse (SEA)

Til oppheng av varme rør, f.eks. avgassrør, kan typisk teknisk forslag omfatte:

• Dimensjonering og posisjonering av egnet oppheng (hengere/festepunkter/rørklemmer)
• Beregning av termisk utvidelse
• Dimensjonering og optimering av eksoskompensatorer (posisjon og forspenning)
• DAK/CAD-tegninger med produkter i foreslåtte posisjoner og prinsippskisser

Illustrasjon ingeniør

Til lyddemperdimensjonering kan typiske beregninger omfatte:

• Beregning av udempet avgasstøyspekter (hvis det ikke er tilgjengelig)
• Beregning av generert avgassvolum (hvis det ikke er tilgjengelig)
• Valg og beregning av egnede lyddempere for å innfri nødvendig støyreduksjon
• Beregning av avstandsdemping basert på fritt felt
• Beregning av avgasstrykk for hele rørsystemet

For elastiske oppheng med krav til støtdemping kan vi foreta støtberegninger:

• Støtberegninger med seks forskjellige pulstyper: sinus, halv sinus, trapesformet, sagtann, omvendt sagtann og pulstog
• Optimering av støtdempertype for å minimere reststøt
• Reststøtnivå i tyngdepunkt, hvert oppheng eller annet kritisk punkt
• Fallberegninger

Til beregning av vibrasjonsisolering av skinnesystemer tilbyr vi:

• Innskuddsdempingsberegninger for skinneklosser, svillematter, ballastmatter og slab track
• Nødvendige inndata: boggilengde, boggibelastning, hastighet, type skinner, type skinneinnfesting, type sviller, svilleavstand, høyde på ballast eller plate, underliggende jord eller steins mekaniske egenskaper
• Beregning av sidestabilitet
• Beregning av elektrisk motstand mot lekkstrøm (gjelder innstøpte skinner)
• Detaljerte installasjonstegninger, metodeerklæringer, testsertifikater osv.
• Installering på stedet ved behov