Illustrasjon simulasjon av belastning

Beregninger & Design

For skreddersydde isolatorer kan nødvendige beregninger omfatte:

 

 • Mekanisk styrkeanalyse med Finite Element Methods (FEM)
 • Resonansfrekvens- og dempingsberegninger med Finite Element Methods (FEM)
 • Lastfordelingsberegninger
 • Materialtretthetsberegninger
 • Beregning av festebolter eller sveiseskjøter
 • Statiske og dynamiske laboratorietester
 • Forberedelse av 3D CAD tegninger
 • Analyse for demping, overføring og stråling av strukturbåren støy ved bruk av Statistisk Energi Analyse (SEA)

Til oppheng av varme rør, f.eks. avgassrør, kan typisk teknisk forslag omfatte:

 

 • Dimensjonering og posisjonering av egnet oppheng (hengere/festepunkter/rørklemmer)
 • Beregning av termisk utvidelse
 • Dimensjonering og optimering av eksoskompensatorer (posisjon og forspenning)
 • DAK/CAD-tegninger med produkter i foreslåtte posisjoner og prinsippskisser
Illustrasjon ingeniør

Til lyddemperdimensjonering kan typiske beregninger omfatte:

 

 • Beregning av udempet avgasstøyspekter (hvis det ikke er tilgjengelig)
 • Beregning av generert avgassvolum (hvis det ikke er tilgjengelig)
 • Valg og beregning av egnede lyddempere for å innfri nødvendig støyreduksjon
 • Beregning av avstandsdemping basert på fritt felt
 • Beregning av avgasstrykk for hele rørsystemet

For elastiske oppheng med krav til støtdemping kan vi foreta støtberegninger:

 

 • Støtberegninger med seks forskjellige pulstyper: sinus, halv sinus, trapesformet, sagtann, omvendt sagtann og pulstog
 • Optimering av støtdempertype for å minimere reststøt
 • Reststøtnivå i tyngdepunkt, hvert oppheng eller annet kritisk punkt
 • Fallberegninger

Til beregning av vibrasjonsisolering av skinnesystemer tilbyr vi:

 

 • Innskuddsdempingsberegninger for skinneklosser, svillematter, ballastmatter og slab track
 • Nødvendige inndata: boggilengde, boggibelastning, hastighet, type skinner, type skinneinnfesting, type sviller, svilleavstand, høyde på ballast eller plate, underliggende jord eller steins mekaniske egenskaper
 • Beregning av sidestabilitet
 • Beregning av elektrisk motstand mot lekkstrøm (gjelder innstøpte skinner)
 • Detaljerte installasjonstegninger, metodeerklæringer, testsertifikater osv.
 • Installering på stedet ved behov