Archive

News

Vibratec tildelt 3 prosjekter av MAN Energy Solutions

Vibratec har vunnet flere kontrakter med MAN for leveranse av totalt 18 Anti-Vibration Mounts (AVM).

read more

News

Vibratec tar SATS i Danmark

Vibratec bistod SATS med utvikling og installasjon av flytende gulv i treningssentre for å redusere strukturstøy

read more

News

Kulturkvarteret i Örebro

Vibratec leverte tak- og gulvsystemer til Örebros nye storstue, Kulturkvarteret.

read more

News

Siemens og Vibratec inngår LTA

Vibratec har i dag signert en langtridskontrakt med Siemens for leveranse av AVM'er. AVM'ene skal benyttes som vibrasjonsisolatorer for kompressorer og generatorer på offshore-installasjoner.

read more

News

Constrained Layer Damping reduserer støy ved Årstadbroen

En nylig rehabilitering av den gamle Årstabroen i Stockholm resulterte i generende støy for naboer og forbipasserende. Entreprenøren Skanska kontaktet Vibratec Akustikprodukter, som vant oppdraget på bakgrunn av en løsningen med Contrained Layer Damping (CLD).

read more

News

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Stockholm har fått et nytt landemerke i den Kungliga Högskolans nye campus. Det 14.800 m2 store bygget hadde NCC som totalentreprenør og består av øvingsrom, auditorium, opptaksstudioer, bibliotek og konferansesaler.

read more