Sunittelu

Räätälöityjen vaimentimien suunnitteluun voi sisältyä:

• Mekaaniset lujuuslaskelmat FEM-menetelmillä.
• Resonanssitaajuuksien ja dynaamisen vasteen analysointi FEM-menetelmillä.
• Kuormituksen jakautumislaskelmat.
• Väsymislaskelmat.
• Kiinnityspulttien tai hitsien laskelmat.
• Staattiset ja dynaamiset laboratoriotestit
• 3D CAD -piirustusten laadinta
• Runkoäänien vaimennuksen, välittymisen ja säteilemisen analyysi tilastollisen energia-analyysin (SEA) avulla

Tekninen ratkaisu kuumien putkien, kuten palokaasuputkien, kannatukseen voi tyypillisesti sisältää seuraavat:

• Soveltuvien tukien (ripustimet/kiinnityspisteet/putkikiristimet) mitoitus ja sijoitus
• Lämpölaajenemisen laskenta
• Liikuntasaumojen mitoitus ja optimointi (sijoitus ja esijännitys)
• CAD-piirustukset, joissa tuotteet ovat ehdotetuissa paikoissa sekä periaatekaaviot

Poistokaasujen äänenvaimentimien mitoitukseen voi sisältyä tyypillisesti seuraavat laskelmat:

• Vaimentamattomien pakokaasujen meluspektrin laskenta (jos ei käytettävissä)
• Tuotetun pakokaasutilavuuden laskenta (jos ei käytettävissä)
• Soveltuvien vaimentimien valinta ja laskenta tarvittavan melunvähennyksen saavuttamiseksi
• Etäisyysvaimennuksen laskenta vapaakenttää perustuen
• Vastapaineen laskenta koko putkistojärjestelmälle

Joustavissa ripustuksissa iskuihin liittyvillä vaatimuksilla voimme tehdä iskulaskelmat:

• Iskulaskelmat käyttäen kuutta eri pulssityyppiä: sini, puolisini, sakara-aalto, saha-aalto, käänteinen saha-aalto ja pulssijono
• Iskunvaimentimen kiinnityksen optimointi jäännösiskun minimoimiseksi
• Jäännösiskun taso painopisteessä kussakin ripustuspisteessä tai muussa kriittisessä pisteessä
• Putoamislaskelmat

Raidejärjestelmien tärinänvaimennuksen laskentaan tarjoamme seuraavat:

• Kiskonaluslevyjen, ratapölkkyjen alusmattojen ja kiintoraiteiden väliinkytkentävaimennuksen laskenta
• Tarvittavat lähtötiedot: telin pituus, telikuorma, nopeus, kiskon tyyppi, kiskonkiinnittimen tyyppi, ratapölkyn tyyppi, ratapölkkyjen väli, kiskonaluslevyn korkeus, alustan maaperän tai kallion ominaisuudet
• Vaakasuuntaisen vakavuuden laskenta
• Pyörrevirtojen sähköisen vastuksen laskenta (upotetut raiteet)
• Yksityiskohtaiset asennuspiirustukset, menetelmäilmoitukset, testisertifikaatit jne.
• Asennus kohteessa tarvittaessa