Illustrasjon av installasjon

Installasjon

Vibratec foretar installasjoner og prosjektering av mange av våre produkter og løsninger, særlig innen bygg og anlegg. Ved korrekt installering sikrer vi optimal yteevne for våre systemer, samt minimerer risikoen for tap av funksjonalitet eller feil grunnet manglede erfaring, eller den “menneskelige faktoren”. Vi tar som oftest et helhetlige ansvar for installasjonen av våre løsninger, men kan også begrense ansvaret til kun å gjelde våre egne produkter – alt etter kundens eller oppdragsgivers ønske.

Typiske installasjoner som tilbys: