Illustrasjon av installasjon

Installasjon

Vi kan også tilby installering på stedet av mange av våre produkter. Dette sikrer korrekt installering og minimerer risikoen for yteevnetap på grunn av manglende faktor eller den “menneskelige faktoren”. Vanligvis begrenser vi vårt engasjement til installering av våre produkter og systemer, dvs. at installering av gipsplater, mineralull, armeringsstenger eller støping av betong ikke utføres.

Typiske installasjoner som tilbys:

• Flytende gulvsystemer, både lette og tunge (betong)
• Maskinfundamenter
• Himlingssystemer
• Bygningssokkelisoleringssystemer
• Ballastmatter
• Massedempere (fininnstilling av masse og stivhet)