Illustrasjon simulasjon av belastning

Inseneritöö

Spetsiaalselt projekteeritud isolaatorite puhul võime teha muuhulgas järgmised kalkulatsioonid:

 • Mehaanilise tugevuse analüüs lõplike elementide meetoditega (FEM)
 • Loomulike sageduste analüüs ja dünaamilise reaktsiooni analüüs lõplike elementide meetoditega (FEM)
 • Koormuse jaotumise arvutused
 • Väsimusarvutused
 • Kinnituspoltide ja keevisliidetega seotud arvutused
 • Staatilised ja dünaamilised laborikatsed
 • 3D CAD-jooniste valmistamine
 • Struktuuride tekitatud müra sumbumise, edastamise ja peegeldumise analüüs, kasutades statistilist energiaanalüüsi (SEA)

Kuumade torude kinnituste puhul (nt väljalasketorud) võib tüüpiline tehniline projekt sisaldada näiteks järgmist teavet:

 • Sobilike tugede (riputid/kinnituspunktid/toruklambrid) mõõtmestamine ja asukoht
 • Soojuspaisumise arvutused
 • Kompensaatorite mõõtmestamine ja optimeerimine (positsioon ja eelpinge)
 • CAD-joonised, mis näitavad tooteid kavandatud asukohtades, ning põhiskeemid
Illustrasjon ingeniør

Väljalasketorude summuti mõõtmestamiseks võidakse teha järgmised arvutused:

 • Summutamata väljalaskemüra spektrite arvutused (kui pole juba saadaval)
 • Väljalaske mürataseme arvutused (kui pole juba saadaval)
 • Vajaliku mürasummutuse jaoks sobilike summutite valimine ja sellega seotud arvutused
 • Müra sumbumise distantsi arvutamine vaba helivälja põhjal
 • Täieliku torusüsteemi vasturõhu arvutused

Põrutuskaitset vajavate elastsete kinnituste puhul võime teha järgmised piduri arvutused:

 • Löögi kalkulatsioonid kuue erineva impulsitüübiga: siinuseline, poolsiinuseline, nelinurkne, saehamba, tagurpidi saehamba ja impulssjada
 • Amortisaatori tüübi optimeerimine seisupiduri minimeerimiseks
 • Raskuskeskme amortisatsioonitase, iga vedruamortisaator või muu kriitilise tähtsusega punkt
 • Languse arvutused

Rööbasteede süsteemide vibratsiooni isolatsiooni arvutusteks pakume järgmist:

 • Mürasummutuse tõhususe arvutused rööpapatjade, liiprite alusmattide, ballastmattide ja betoonalusel rööbasteede jaoks
 • Vajalikud sisendandmed: pöördvankri pikkus, pöördvankri koormus, kiirus, rööpatüüp, rööpakinnituste tüüp, liiprite tüüp, liiprite vahe, ballasti või plaadi kõrgus, alloleva pinnase või kivi mehaanilised näitajad
 • Lateraalse stabiilsuse arvutused
 • Uitvoolu elektritakistuse arvutamine (süvendis olevate rööbasteede puhul)
 • Üksikasjalikud paigaldusjoonised, töömeetodite avaldused, katsete
  sertifikaadid jne
 • Vajaduse korral kohapealne paigaldus