Illustrasjon simulasjon av belastning

Inseneritöö

Spetsiaalselt projekteeritud isolaatorite puhul võime teha muuhulgas järgmised kalkulatsioonid:

• Mehaanilise tugevuse analüüs lõplike elementide meetoditega (FEM).
• Loomulike sageduste analüüs ja dünaamilise reaktsiooni analüüs lõplike elementide meetoditega (FEM).
• Koormuse jaotumise arvutused.
• Väsimusarvutused.
• Kinnituspoltide ja keevisliidetega seotud arvutused.
• Staatilised ja dünaamilised laborikatsed.
• 3D CAD-jooniste valmistamine.
• Struktuuride tekitatud müra sumbumise, edastamise ja peegeldumise analüüs, kasutades statistilist energiaanalüüsi (SEA).

Kuumade torude kinnituste puhul (nt väljalasketorud) võib tüüpiline tehniline projekt sisaldada näiteks järgmist teavet:

• Sobilike tugede (riputid/kinnituspunktid/toruklambrid) mõõtmestamine ja asukoht.
• Soojuspaisumise arvutused.
• Kompensaatorite mõõtmestamine ja optimeerimine (positsioon ja eelpinge).
• CAD-joonised, mis näitavad tooteid kavandatud asukohtades, ning põhiskeemid.

Illustrasjon ingeniør

Väljalasketorude summuti mõõtmestamiseks võidakse teha järgmised arvutused:

• Summutamata väljalaskemüra spektrite arvutused (kui pole juba saadaval).
• Väljalaske mürataseme arvutused (kui pole juba saadaval).
• Vajaliku mürasummutuse jaoks sobilike summutite valimine ja sellega seotud arvutused.
• Müra sumbumise distantsi arvutamine vaba helivälja põhjal.
• Täieliku torusüsteemi vasturõhu arvutused.

Põrutuskaitset vajavate elastsete kinnituste puhul võime teha järgmised piduri arvutused:

• Löögi kalkulatsioonid kuue erineva impulsitüübiga: siinuseline, poolsiinuseline, nelinurkne, saehamba, tagurpidi saehamba ja impulssjada.
• Amortisaatori tüübi optimeerimine seisupiduri minimeerimiseks.
• Raskuskeskme amortisatsioonitase, iga vedruamortisaator või muu kriitilise tähtsusega punkt.
• Languse arvutused.

Rööbasteede süsteemide vibratsiooni isolatsiooni arvutusteks pakume järgmist:

• Mürasummutuse tõhususe arvutused rööpapatjade, liiprite alusmattide, ballastmattide ja betoonalusel rööbasteede jaoks.
• Vajalikud sisendandmed: pöördvankri pikkus, pöördvankri koormus, kiirus, rööpatüüp, rööpakinnituste tüüp, liiprite tüüp, liiprite vahe, ballasti või plaadi kõrgus, alloleva pinnase või kivi mehaanilised näitajad.
• Lateraalse stabiilsuse arvutused.
• Uitvoolu elektritakistuse arvutamine (süvendis olevate rööbasteede puhul).
• Üksikasjalikud paigaldusjoonised, töömeetodite avaldused, katsete sertifikaadid jne.
• Vajaduse korral kohapealne paigaldus.