Historie

1988 – Selskapet ble grunnlagt i Stockholm under navnet Vibratec Isolation AB av Lennart Söderman, Kjell Johnsson og Carl Sejersted Bødtker. Hovedfokus lå den gang på helmetalløsninger til skipsapplikasjoner på grunn av Lennart Södermans erfaring og ekspertise som skipskonstruktør.

1990 – Vibratec Isolation AB flyttet til øya Blidö i Stockholms skjærgård. Nå hadde selskapet 3 ansatte og holdt til i BIHAB (Blidö Industrihus).
I årene som fulgte startet selskapet egen produksjon av fjærisolatorer og rørklemmer, og fikk også sine første offshoreprosjekter med skreddersydde vibrasjonsfrie festeelementer med fjærer.

1998 – Eiendomsselskapet BIHAB kjøpes opp, og Vibratec Isolation AB overtar anlegget med kontorer, verksted og lager.

1999 – Det mekaniske verkstedet Wannerstens Mekaniska kjøpes opp som følge av et ønske om økt egenproduksjon av vibrasjonsisolatorer. Samme år overtar Vibratec Isolation AB også 51 % av konkurrenten Akustikprodukter AB, der det norske datterselskapet APN inngikk. Gjennom oppkjøpet utvidet Vibratec produktutvalget til også å omfatte lyddempere, wireisolatorer og gummiprodukter. Etter sammenslåingen ble navnet endret til Vibratec Akustikprodukter AB (Vibratec Akustikprodukter AS i Norge).

2001 – Den innovative grunnleggeren Lennart Söderman dør tragisk av ALS. Hans medgrunnlegger Kjell Johnsson overtar som administrerende direktør.

2003 – Selskapet har vokst raskt og blir Gasellebedrift, i 2003. Et lite nettverk av forhandlere tar form, og Rickvin Trading Pte i Singapore blir den første.

2004 – Vibratec styrker sin stilling som en viktig teknologiaktør ytterligere ved å trekke inn Leif Kari, professor i teknisk akustikk, KTH (Kungliga Tekniska högskolan), Stockholm, i styret. Dette gir Vibratec en unik kobling mellom bransjen og forskning på toppnivå gjennom et inngående samarbeid med Marcus Wallenberg Laboratory for Sound and Vibration Research ved KTH.

2005 – Vibratec Akustikprodukter blir et varemerke i Sverige, Norge og Kina.

2006 – Morselskapet blir sertifisert i henhold til ISO: 9001: 2000.

2007 – Et nytt datterselskap opprettes i Estland: Akustikatooted OÜ.

2008 – Et nytt datterselskap opprettes i Danmark, Vibratec Akustikprodukter ApS, med Anders Olsen som administrerende direktør. Svante Hägerstrand blir ny administrerende direktør for Vibratec Akustikprodukter AB.

2009 – De resterende 49 % av det norske datterselskapet Vibratec Akustikprodukter AS overtas.

2011 – Produksjonen av wireisolatorer flyttes fra Norge til Sverige – nå skjer all produksjon under samme tak.

2014 – 5 personer går sikkerhetskurs for offshore Vibratec begynner å utføre måleoppgaver og installasjoner på rigger og plattformer i Nordsjøen.

2016 – Morselskapet er sertifisert i henhold til ISO: 14001: 2015. Tidligere kvalitetssertifisering er oppdatert til ISO9001: 2015.

2017 – Et nytt datterselskap Vibratec Installation AB er etablert. Selskapet har flytende gulvinstallasjoner og rom-i-room-løsninger.

2018 – Datterselskapet 3DI Akustiikkatuotteet OY er etablert i Finland.