Vibratec akustiske produkter

Alle områder
BYGG OG ANLEGG
 • Broer
 • Bygninger i tre
 • Gulvsystemer
 • Lydisolerende dører
 • Isolering av bygningsfundament
 • Rom i rom
 • Rulletrapper og heiser
 • Tak- og himlingssystemer
 • Veggsystemer
FORSVAR
 • Antenner
 • Transport og lastsikring
 • Følsomt utstyr
 • Kjøretøy
JERNBANE (spor)
 • Noise Absorbers
 • Sporsystemer med ballast
 • Innebygde sporsystemer
 • Slab Track-system
INDUSTRI
 • Lagdemping (Constrained Layer Damping)
 • Tunge maskiner
 • Spjeld
 • Massedempere (Tuned Mass Dampers)
MARINE
 • Eksoskompensatorer
 • Følsomt utstyr
 • Innkapslinger og containere
 • Motoroppheng
 • Oppheng av avgassrør
OFFSHORE
 • Boligmoduler
 • Motoroppheng
 • Oppheng av avgassrør
 • Turbo/Generatorer/Kompressorer
Alle produktkategorier
VIBRATEC SYSTEM
 • Complementary Products
 • Test Reports
VIBRASJONSISOLATORER
 • Fjærisolatorer
 • Gummi-isolatorer
 • Helmetall-elementer
 • Elastiske materialer
LYDDEMPERE & TILBEHØR
 • Eksokompensatorer
 • Lyddempere
 • Lydbsorbenter og Spjeld
 • Innkapslinger
ELASTISKE MATERIALER
 • Elastomer Mounts
 • Steel Mounts
 • Wire-isolatorer
DEMPINGSPRODUKTER
 • Lyd/Brannisolerende dører
 • Tuned Mass Dampers (TMD)
 • Constrained Layer Damping (CLD)
Noise Absorbers
Noise and sound absorbent panels that are suitable for outdoor installation. They can be used as sound absorber in numerous demanding applications such as tunnels, noise barriers, industries, ceilings, enclosures, garages, fire safety areas etc.
Vibratec-Reapor-Sound-Absorber
Eksoskompensatorer
Eksoskompensatorer designet og brukt til å absorbere vibrasjoner og motorens termiske ekspansjon. Belgen, den fleksible delen av ekspansjonsfugen, er en flerlagskonstruksjon med tynne lag av varmebestandig rustfritt stål.
BYGG OG ANLEGG
Vibratec leverer løsninger for vibrasjons- og lydisolering til alle typer bygg og konstruksjoner, slik som flytende gulv, elastiske himlinger, isolasjon av bygningsfundament, brannsikre og lydisolerende dører, opphengssystemer for ventilatorer og kjølere, og mye mer. Produktsortimentet inkluderer bl.a. diskrete bæringer, remser, matter og fjærisolatorer.
Oslo Opera hus bilde
Broer
I konstruksjoner med stor spennvidde (broer, trapper, tak) kan det ofte oppstå kraftige vibrasjoner, eksempelvis på grunn av vind eller menneskelig bevegelse. Lave naturlige frekvenser og lav innvendig demping er typisk for mange av disse store konstruksjonene. Ved hjelp av «massedempere», såkalte Tuned Mass Dampers (TMD), kan disse vibrasjonene reduseres svært effektivt, og dermed hindre både støy og strukturslitasje.
Bygninger i tre
Det kan være utfordrende å oppfylle kravene til lyd i lettvektskonstruksjoner. For å redusere vibrasjonsoverføringen i trekonstruksjoner med flere etasjer er det viktig å utforme forbindelsene mellom etasjene på riktig måte. Dette kan gjøres ved å innføre elastiske elementer som puter, strimler eller stålfjærer. Vibratec kan også tilby lydreduserende løsninger for gulv, vegger og innertak. Vi produserer også skreddersydde produkter for å koble sammen leilighetsvolumer, CLT-elementer, heissjakter osv.
building_CLT-construction_illustration
Gulvsystemer
Flytende gulv brukes når et støyfølsomt område må beskyttes, eller der et støygenererende område må isoleres fra resten av bygget. I våre flytende gulv isoleres gulvplaten fra det bærende underlaget og kan konstrueres for boliger, butikker, kontor eller industrilokaler. Flytende gulv brukes ofte i leiligheter, treningssentre, innspillingsstudio, øvingslokaler, konsert- eller kinosaler, bowlinghaller, diskotek, m.m.
Golvmodell_Cemin_2 v2
Lydisolerende dører
I samarbeid med den svenske produsenten HIAK kan Vibratec tilby lydisolerende dører i tre eller stål, med enten enkle eller doble dørblad. Tidligere har vi levert slike dører til alt fra kulturbygg og konsertsaler til kontor- og utstillingslokaler. Vi kan levere produkter fra standardutvalget eller tilby skreddersydde dørløsninger som kan dempe lyden med opptil 56 dB (A).
building_sound_door
Isolering av bygningsfundament
Vibratec leverer forskjellige løsninger for å sikre byggets fundament og grunnstruktur. Våre produkter nyttes for å sikre konstruksjoner mot alle typer vibrasjoner, både naturlige (jordskjelv m.m.) og menneskeskapte (trafikk, industri m.m.). Her benyttes alt fra dempematter og -puter til fjærisolatorer, samt spesialtilpassede løsninger ved behov.
Del 9-1 fixad
Rom i rom
Vibratec tilbyr systemer for «rom-i-rom» der særskilte lydkrav finnes, for eksempel ved å kombinere flytende gulv, himlinger og veggisolasjon. Disse løsningene kan leveres som ett komplett system eller som deler, f.eks. en kombinasjon av flere enkeltløsninger.
Rum_i_rum_lösning_v10_2017-Mar-20_01-24-56PM-000_CustomizedView2847775296
Rulletrapper og heiser
Heiser og rulletrapper er ofte kilder til strukturbåren støy til tilstøtende rom. Vibratec har en rekke vibrasjons- og avkoblingsløsninger som minimerer støynivåene og vibrasjonene som overføres til bygningen. Vibrasjonsisolering for heismaskineri må dimensjoneres ekstra nøye fordi de påvirkende kreftene varierer kraftig mellom de ulike støttepunktene. Ofte krever heisens opphengspunkt, heisvogner og styreskinner også vibrasjonsdemping. Rulletrapper og transportbånd har ofte elastisk opphenging med elementer i helmetall og viskoelastisk maling som demper vibrasjonene i stålplatene.
DSCN1363
Tak- og himlingssystemer
En himling er ofte nødvendig for å beskytte et rom fra støy som kommer fra områder som ligger direkte over, eller vice versa. Vibratecs utvalg av elastiske oppheng gir maksimal lyddemping av himlinger ved å isolere dem fra støttestrukturen, og på denne måten redusere luftbåren og strukturell støy. I løsninger med høye krav bør fjærer anvendes ettersom de gir svært lav resonansfrekvens. Vi kan også levere skreddersydde oppheng som oppfyller spesifikke krav til installasjon, justering eller isolering.
VT_CBC_03
Veggsystemer
Fullisolerte vegger kreves ofte for å hindre at støy forplanter seg mellom tilstøtende rom eller fra/til bygningens struktur. Det er mulig å forbedre lydisolasjonen og vibrasjonsisoleringen av disse veggene ved å innføre fjærede fester som kobler dem fra hverandre og/eller elastiske strimler for å isolere dem fra den bærende konstruksjonen.
Rum_i_rum_lösning_v10_2017-Mar-20_01-29-27PM-000_CustomizedView27880300142
FORSVAR
Vibratec kan levere ulike løsninger for å sikre beskyttelse mot støt og vibrasjoner. Med egen design og produksjon kan vi lage skreddersydde wiredempere og prototyper for test på kort varsel. Våre løsninger for støtbeskyttelse finnes på mineryddekjøretøy, minesveipere, stridsfartøy, fregatter, helikoptre, fly osv. Vanlige bruksområder for støtdempende fester er radarenheter, skap, skjermer, gulv, bårer, rør osv.
Illustrasjon båt forsvaret offshore
Antenner
For mobile enheter må satellittantenner sikres mot støt og vibrasjoner. Normalt er tre eller fire isolatorer plassert jevnt rundt på antennesystemets sentralakse. Vibratec har utviklet flere kundetilpassede løsninger for verdensledende antenneprodusenter med bl.a. spesialdesignede wireisolatorer. Wireisolatorer er svært nyttige ettersom de opprettholder vibrasjonisolering selv ved maksimal støtbelastning, f.eks. i utfordrende terreng/miljø eller under ekstreme temperaturer. De har lang levetid og kan tilpasses elastisk forskyvning i alle dimensjoner, hvilket muliggjør vibrasjonsisolering i flere retninger. Isolatorene kan plasseres utenfor et kuppelformet antennesystem slik at selve antennen kan holdes så kompakt som mulig for å minimere dens totale størrelse.
antennas_applicationAreas_featurImage
Transport og lastsikring
Transport forårsaker tilfeldig vibrasjon på grunn av at lasten samvirker med kjøretøyets fjæring, samt med vei- og overflater. Den tilfeldige vibrasjonsprofilen skiller seg mellom hver aksel. Last eller enheter som lastes på transportkjøretøy kan derfor påvirkes av akselerasjon i ulike retninger. Derfor må de vibrasjonsdempende festene beregnes nøye for optimal reduksjon av vibrasjoner eller maksimal støtbelastning. Transport deles normalt inn i to typer; lastebiltransport og oppdrags-/felttransport. Vibratec har produkter og systemer tilgjengelig for å håndtere alle transportsituasjoner, og vi hjelper deg gjerne med å finne den beste løsningen.
defence_secureCargo
Følsomt utstyr
Vibratec har et bredt utvalgt av wiredempere og støtdempende elastomerfester for praktisk talt alle typer sensitivt utstyr. Eksempler på typiske bruksområder er beskyttelse av elektronikkbokser, datamaskiner, skjermer, radarenheter og lignende. Vibratecs teknikere analyserer kundens behov og bruksområde nøye før utfører de nødvendige støtberegningene. Beregningene skjer med nøye utvalgt utstyr og detaljerte laster for å kunne simulere den faktiske situasjonen så godt som overhodet mulig.
wsi_app
Kjøretøy
For å beskytte mennesker og utstyr i militærkjøretøy er det nødvendig med utstrakt bruk av støt- eller vibrasjonsisolerende løsninger. Vibratec leverer produkter og systemer til de fleste bruksområder, slik som:
 • Støtbeskyttelse for seter og gulv
 • Støt- og vibrasjonsisolering av skjermer og elektronikk
 • Opphenging av kameraer og antenner
 • Våpen- og ammunisjonsholdere
 • Motoroppheng
vehicles_applicationAreas_featureImage
JERNBANE (spor)
Vibratec har ekspertise innen materialer og ytelse for alle sporsystemer. De egenskapene som kreves beregnes individuelt fra prosjekt til prosjekt. Ved valg av sporsystem er de viktigste konstruksjonsfaktorene, i tillegg til vibrasjonsisolasjon, skinnens sidestabilitet, elektrisk isolasjon samt kostnader til vedlikehold og utskifting. Våre løsninger og systemer oppfyller alle relevante standarder og krav.
maxresdefault
Sporsystemer med ballast
Våre standard skinneunderlag og fjærende skinneunderlag produseres i ulike materialer for å oppfylle alle tekniske spesifikasjoner. Underlag til sviller (USP) kan velges for å redusere vedlikeholdskostnadene ytterligere, og øke sporkvaliteten og levetiden. Myke underlag for sviller designet for lett akselbelastning gir høy vibrasjonsdemping, mens middels harde eller stive underlag passer for blandet trafikk, overgangssoner, hovedlinjer og høyhastighetsspor. Det er mulig å nå en høy grad av vibrasjonsdemping i et sporanlegg med ballast ved hjelp av matter under ballasten (UBM). De produseres av harpiksbundet gummi, er enkle å installere uten fuger, tåler alle værforhold og finnes i ulike størrelser.
ballastedTrackSystem
Innebygde sporsystemer
PREFArails-systemer for innebygde spor er perfekt egnet for sporvogner, og gir en støysvak, bærekraftig, kostnadseffektiv og elegant løsning. For design uten sviller gir PREFArails utmerket sidestabilitet, høy elektrisk resistivitet og mange valgmuligheter for det avsluttende laget. Tre nivåer av vibrasjonsdemping er tilgjengelig, og kan kombineres med et flytende fundament. I renoveringsprosjekter kan Modulix i ferdigstøpte betongmoduler brukes for å minimere installasjonstiden og lokale trafikkforstyrrelser.
172-X-Modulix-ThePrecastedSlabSolution
Slab Track-system
Matter for flytende fundament er tilgjengelige i ulike tykkelser og stivheter for å oppfylle alle tekniske kriterier. Mattene er enkle og raske å installere under alle værforhold. Systemet kan skreddersys til ønsket isolasjonsgrad. Med flytende fundament kan egenskapene skreddersys og lageret utformes eksakt ved hjelp av banebrytende simuleringsprogramvare.
slabTrackSystem
INDUSTRI
Vibratec utfører vibrasjons- og støyberegninger for alle typer industrielle bruksområder for å sikre at riktig produkt anvendes. Akustiske spjeld, innkapslinger og avgasslyddempere er deler av sortimentet der lydisolering kan kompletteres med gnistfangere, katalysator eller sotfilter.
industrial
Lagdemping (Constrained Layer Damping)
Lyd- og vibrasjonsisolering via lagstrukturer, kalt Constrained Layer Damping eller bare CLD, innebærer at et dempende materiale limes på strukturens overflate og danner et dempende lag. Energi avgis ved at dempingsmaterialet utvides og komprimeres når underlagskonstruksjonen bøyes under vibrasjon. Dempingen er avhengig av dempingsmateriales sammensetning, der tykkere dempingslag gir større demping. Ved å variere lagtykkelsen er det mulig å optimere systemets tapsfaktorer for ulike temperaturer uten å endre materialets sammensetning. CLD brukes for å øke dempingen for stive strukturer. En “sandwich” dannes ved at et dempende lag lamineres inn mellom to begrensede basislag. Når systemet bøyer seg under vibrasjon, utvikles forskyvningsspenninger i dempelaget og energi avgis ved forskyvningsdeformering av materialet. Vibratec kan tilby ulike typer dempingslag, inkludert viskoelastisk maling, og vi spesialtilpasser dempingslagene i henhold til kundens behov og spesifikasjoner.
VT_CLD_arstaBridge-08
Tunge maskiner
Tunge maskiner og produksjonsenheter fremkaller ofte vibrasjoner med høy amplitude. For å unngå slike vibrasjoner og evt. skader på maskinene eller fester bør de behandles som en serie periodiske støt. Effektiv vibrasjonsisolering kan oppnås ved hjelp av elastiske elementer eller maskinfester med høy intern demping og progressiv lastdeformasjon.
Picture of cooling installation on industrial roof
Spjeld
Spjeld gir god lyddemping for luftinntak og avgassåpninger i tekniske installasjoner. Spjeldene er egnet for kommersielle og industrielle bygg, infrastruktur, offshore og skipsbyggingsindustrien. Uansett om du søker etter standardspjeld eller skreddersydde spjeld, kan vi designe og produsere utstyr til nær sagt alle typer prosjekter:
 • Spjeld for høy-, middels- og lavsspenningsområder
 • Transformator- og koblingsstasjoner
 • Maskinrom
 • Transformatorstasjoner for gass
 • Rom for gassoppbevaring
 • Motorrom og kompressorrom
 • Rom for nødstrømsgeneratorer
 • Parkeringshus
 • Lyddempende containere
 • Spesialdesignede spjeld til bruk offshore
louvers_main
Massedempere (Tuned Mass Dampers)
En massedemper, kalt Tuned Mass Damper eller TMD, er en type isolator som stabiliserer bevegelse forårsaket av harmoniske vibrasjoner. I konstruksjoner med bred spennvidde (som broer, trapper eller tak) kan det oppstå store vibrasjoner i en av dens grunnspenninger, for eksempel på grunn av vind eller at mennesker beveger seg. Lave naturlige frekvenser og lav innvendig demping er typisk for mange av disse store konstruksjonene. Med massedempere kan disse vibrasjonene reduseres svært effektivt. TMD-systemene innstilles til å enten flytte hovedsvingningen bort fra en problematisk vridningsfrekvens, eller for å øke dempingen av en vanskelig resonans. En TMD består av en fjær, en oscillerende masse og en demper der både fjærstivheten og massen er justerbare for å fininnstille resonansfrekvensen til den aktuelle strukturen og dens naturlige frekvens. Dette innebærer at hver løsning er unik. Informasjon gjeldende horisontal- og vridningsbevegelser finnes under rubrikken «Industrielle løsninger». På forespørsel kan vi dimensjonere og produsere skreddersydde TMD-løsninger til ditt prosjekt, basert på vår dype kunnskap og egenutviklede design.
tmd-kecon
MARINE
Vibratec kan levere beregninger og komplette systemer for støt- og vibrasjonsisolering av skipsmotorer, generatoraggregater, kompressorer, rørledninger, samt det meste av sensitivt utstyr. Vibratecs løsninger i helmetall er ekstremt holdbare og fungerer godt under vanskelige forhold, og alle våre løsninger kommer med garanti for lang levetid. I tillegg til det anviste standardsortimentet kan vi også levere kundetilpassede produkter og løsninger.
MARINE_applicationAreas_featureImage
Følsomt utstyr
Vibratec har et bredt utvalgt av wiredempere og støtdempende elastomerfester for praktisk talt alle typer sensitivt utstyr. Eksempler på typiske bruksområder er beskyttelse av elektronikkbokser, datamaskiner, skjermer, radarenheter og lignende. Vibratecs teknikere analyserer kundens behov og bruksområde nøye før de utfører nødvendige støtberegninger. Beregningene skjer med nøye utvalgt utstyr og detaljerte laster for å kunne simulere den faktiske situasjonen så godt som overhodet mulig.
sensitiveEquipment_wsi_app
Innkapslinger og containere
Lydisolerende innkapslinger reduserer overføring av lyd mellom kilden og omverden. Vi leverer modulære standardsystemer samt skreddersydde løsninger basert på krav til lydreduksjon, brannmotstandsegenskaper og materiale. For offshore produseres innkapslingene helt i AISI 316 sammen med all nødvendig dokumentasjon. Etter montering testes den ferdige innkapslingen for å sikre at den leverer på de spesifiserte kravene for lydreduksjon.
marine_enclosures_01
Motoroppheng
Drivmotorer og generatoraggregat kan isoleres ved hjelp av gummiisolatorer eller isolatorer i helmetall. Vi har et bredt sortiment med produkter som utvikles for å fungere optimalt med kundenes utstyr og for ulike bruksområder. Vibratec dimensjonerer løsninger med hensyn til motoreffekt, girkasse, kobling og krefter på bakgrunn av ytre påvirkning, som rulling, krengning og løft. Nedenfor finner du datablad for en del av de produktene vi tilbyr. I særlig utfordrende tilfeller bruker vi skreddersydde løsninger for å oppnå ønsket vibrasjonsisolering.
Picture of marine engine mounted on Vibratec engine mounts
Oppheng av avgassrør
Vibratecs unike oppheng for avgassrør i helmetall er blitt installert i tusenvis av skip siden midten av 1970-tallet. En viktig årsak til vår suksess er det faktum at alle våre produkter er svært godt tilpasset formålet, og fordi isolatorene produseres i helmetall blir de ikke påvirket av avgassrørets største utfordring; varmen. Vibratecs løsninger har samme forventede levetid som selve avgassystemet og trenger derfor ikke å byttes ut før hele systemet må overhales eller erstattes. Vi tilbyr komplette tekniske forslag til våre kunder, med blant annet:
 • Beregninger av reaksjonskraft og støy
 • Beregninger av ekspansjonsfuger med forslag til forspenning
 • CAD-tegninger med forslag til produkts plassering og form
 • Liste over materialer
 • Generelle installasjonsanvisninger
 • Pristilbud og produktdatablad
exhaustpipesuspension2_575
OFFSHORE
Vibratec kan henge opp tunge turbinenheter med en vekt på flere hundre tonn ved hjelp av vår serie med profesjonelle offshore-isolatorer. Vibratec produserer og leverer utprøvde, værbestandige spesialisolatorer for offshoreindustrien med lengre levetid enn konkurrerende produkter.
Troll C illustrasjon
Boligmoduler
Vibratec kan henge opp tunge boligmoduler med en vekt på flere hundre tonn ved hjelp av vår serie med egenutviklede offshore-isolatorer. Vibratec produserer og leverer utprøvde, værbestandige spesialisolatorer med lengre levetid enn konkurrerende produkter for offshore-industrien. Isolatorer for bolig- og kontormoduler blir normalt skreddersydde for spesifikke prosjekt. Isolatorene gir svært god vibrasjonsisolering og tåler den ekstreme belastningen og de tøffe værforholdene offshore. Når disse isolatorene konstrueres, blir stålstrukturen FE-modellert for å kontrollere for eksempel mekanisk styrke, materialtretthet og sveise- og boltberegninger. Isolatorene leveres komplett med omfattende dokumentasjon.
accomodationmodule
Motoroppheng
Valget av riktig løsning for roterende maskiner baseres normalt på rotasjonshastighet, eventuelt gir-forhold, utgående dreiemoment og om maskinen har hyppige stopp/starter. For maskiner med hyppige stopp/starter kreves det vanligvis isolatorer med høy demping, mens isolatorer for maskiner som kjøres med konstant rotasjonshastighet velges for å maksimere vibrasjonsisolasjonen (og dermed mindre demping).
engineMounts-waertsilae-pa-fjaederpaket
Oppheng av avgassrør
Vibratecs unike oppheng for avgassrør i helmetall er blitt installert i tusenvis av skip siden midten av 1970-tallet. En viktig årsak til vår suksess er det faktum at alle våre produkter er svært godt tilpasset formålet, og fordi isolatorene produseres i helmetall blir de ikke påvirket av avgassrørets største utfordring; varmen. Vibratecs løsninger har samme forventede levetid som selve avgassystemet og trenger derfor ikke å byttes ut før hele systemet må overhales eller erstattes. Vi tilbyr komplette tekniske forslag til våre kunder, med blant annet:
 • Beregninger av reaksjonskraft og støy
 • Beregninger av ekspansjonsfuger med forslag til forspenning
 • CAD-tegninger med forslag til produkts plassering og form
 • Liste over materialer
 • Generelle installasjonsanvisninger
 • Pristilbud og produktdatablad
offshore_exhaustSuspension
Turbo/Generatorer/Kompressorer
Disse skreddersydde vibrasjonsisolatorene er utformet spesielt for offshore- og marine-installasjoner, dvs. tilpasset ekstreme forhold. Vibrasjonsisolatorene utvikles med tanke på å optimalisere forholdet mellom pris og ytelse. Stålkonstruksjonen produseres vanligvis i stål S355J2G3 og males i henhold til offshore-spesifikasjoner. Alle andre ståldeler er vanligvis produsert i rustfritt stål AISI 316 dekket med voks OKS2000.
Offshore products
loading...