Illustrasjon simulasjon av belastning

Engineering

For specialdesignede isolatorer kan nødvendige beregninger f.eks omfatte:

 • Mekanisk styrkeberegninger vha. Finite Element metoden (FEM)
 • Egenfrekvens analyse & tvungen respons analyse vha. Finite Element Metoden (FEM)
 • Beregning af lastfordelinger
 • Udmattelsesberegninger
 • Styrke af boltede og svejste samlinger
 • Statiske & dynamiske laboratorie tests
 • Fremstilling af 3D CAD tegninger

For specielt designede løsninger indenfor dæmpning vha. constrained layer damping (CLD) og free layer(FLD), samarbejder vi med førende konsulenter som kan anvende de nyeste værktøjer indenfor Statistisk Energi Analyse(SEA) til beregning af transmission og udstråling af strukturlyd.

Til suspension af varme rør som f.eks. Udstødningsrør kan typisk teknisk forslag omfatte:

 • Dimensionering og placering af hængere, fikseringspunkter og rørklammer
 • Beregning af termisk udvidelse
 • Dimensionering og optimering af ekspansionsbælge (placering og forspænding)
 • Komplette CAD-layouts
Illustrasjon ingeniør

Dimensionering af udstødningslyddæmpere kan inkludere:

 • Beregning af udæmpet støjspektrum (Hvis det ikke er tilgængeligt)
 • Beregning af strømningsflow og tryktab
 • Valg og beregning af passende lyddæmper som opfylder krav til dæmpning
 • Beregning af udbredelsesdæmpning

Elastiske opstillinger med krav til shock og residual shock kan inkludere:

 • Ulinære shock beregninger med forskellige puls typer: sine, half-sine, firkant, savtak, omvendt savtak og multiple puls sekvenser
 • Optimering af shock mountvalg til minimering af rest chock
 • Rest shock niveau I CoGentre of gravity, each suspension mount or other critical point
 • Shock fra faldhøjder

For jernbanesporsystemer kan vi beregne:

 • Indsætningsdæmpning af rail pads, svellemåtter. Ballastmåtter og betonslabs
 • Nødvendigt inputdata: boogie længde, boogie last, hastighed, type af skinne, type of skinnebefæstigelse, type of svelle, svelleafstand, højde af ballast eller slab, mekaniske egenskaber af geologiske lag
 • Detaljerede installationstegninger, dokumentation, testcertifikater etc.
 • Installation af system