Bilde av bru

News

Constrained Layer Damping reduserer støy ved Årstadbroen

En nylig rehabilitering av den gamle Årstabroen i Stockholm resulterte i generende støy for naboer og forbipasserende. Entreprenøren Skanska kontaktet Vibratec Akustikprodukter, som vant oppdraget på bakgrunn av en løsningen med Contrained Layer Damping (CLD).

Første steg i prosessen var å undersøke lydstrålingen (noise radiation) fra broen, samt den omkringliggende infrastrukturen; skinnegang, bjelkelag, hjul/skinne-kontakten osv. For å få dette til må man gjennom en såkalt vibro-akkustisk modellering fra SEA (Statistical Energy Analysis), lab-testing av flere CLD konfigurasjoner ved forskjellige temperaturer, samt testing av diverse CLD-modeller (mock-ups). Til slutt måtte vi utføre testene «live» på broen og ferdigdesigne løsningen til å virke på den faktiske strukturen.  Resultatet ble svært bra og overgikk målene vi satte oss for prosjektet.

SJEKK UT FILMEN OM PROSJEKT ÅRSTADBROEN OG HVORDAN VI REDUSERTE TOGSTØYEN!