Vibratec akustikprodukter

Alla områden
BYGG
 • Broar
 • Golvsystem
 • Isolering av byggnader
 • Ljudisolerande dörrar
 • Rulltrappor och hissar
 • Rum i rummet
 • Taksystem
 • Träbyggnader
 • Väggsystem
FÖRSVAR
 • Antenner
 • Fordon
 • Känslig utrustning
 • Säkrad last
INDUSTRI
 • Dämpning med sandwich-skikt
 • Spjäll
 • Tuned Mass Dampers
 • Tunga Maskiner
MARINA TILLÄMPNINGAR
 • Bälgar
 • Känslig utrustning
 • Motorfästen
 • Inkapslingar
 • Avgasupphängning
OFFSHORE
 • Avgasupphängning
 • Bostadsmoduler
 • Motorfästen
 • Turbo/Generatorer/Kompressorer
JÄRNVÄG (spår)
 • Ljudabsorbenter
 • Inbäddade spårsystem
Alla produktkategorier
VIBRATEC SYSTEM
 • Komplementprodukter
 • Testrapporter
VIBRATION
 • Elastiska material
 • Fjäderisolatorer
 • Gummiisolatorer
 • Helmetalliska isolatorer
LJUD
 • Ljuddämpare
 • Ljudisolerande dörrar
 • Enclosures
 • Absorbenter och akustikspjäll
SHOCK
 • Vajerdämpare
 • Elastomer Mounts
 • Steel Mounts
DÄMPNING
 • Dämpskikt
 • Tuned Mass Dampers
Ljudabsorbenter
Ljudabsorberande paneler som lämpar sig för montering utomhus. De kan användas som ljudabsorbenter i många krävande applikationer som tunnlar, bullerskärmar, industrier, tak, inkapslingar, garage, brandsäkerhetsområden etc.
Vibratec-Reapor-Sound-Absorber
BYGG
Vibratec levererar lösningar för anläggningstillämpningar, t.ex. flytande golv, elastiskt upphängda tak, isolering av byggnader och högkvalitativa ljudisolerande dörrar samt dämpning av roterande maskiner som fläktar, kylare och liknande. Produktsortimentet omfattar lagringar, remsor, mattor, fjäderisolatorer, brandsäkra högpresterande ljudisolerade dörrar och mycket mera.
Oslo Opera hus bilde
Broar
I konstruktioner med stor spännvidd (broar, trappor, tak) kan det uppstå stora vibrationer i en av dess grundsvängningar, t.ex. på grund av vind eller att människor går. Låga naturliga frekvenser och låg inre dämpning är typiska egenskaper hos många av dessa stora konstruktioner. Med TMD (Tuned Mass Dampers) kan dessa vibrationer minskas mycket effektivt.
Illustrasjon bru
Golvsystem

Effektivt golvsystem mot buller

Flytande golv används när ett bullerkänsligt område måste skyddas eller ett område som alstrar för mycket buller måste isoleras. I flytande golv isoleras golvplattan från det bärande underlaget och kan konstrueras för bostäder, butiker, kontor eller industrilokaler. Flytande golv används ofta i lägenheter, inspelningsstudior, repetitionslokaler, konsertsalar, bowlinghallar, diskotek, pubar och liknande.
Golvmodell_Cemin_2 v2
Isolering av byggnader
Vibratec levererar lösningar för anläggningstillämpningar, t.ex. flytande golv, elastiskt upphängda tak, isolering av byggnader och högkvalitativa ljudisolerande dörrar samt dämpning av roterande maskiner som fläktar, kylare och liknande. Produktsortimentet omfattar lagringar, remsor, mattor, fjäderisolatorer, brandsäkra högpresterande ljudisolerade dörrar och mycket mera.
Del 9-1 fixad
Ljudisolerande dörrar
I samarbete med HIAK erbjuder Vibratec ljudisolerande dörrar, i trä eller stål, med enkla eller dubbla dörrblad. Vi kan leverera produkter standardsortimentet eller erbjuda en helt skräddarsydd dörrlösning, och om så krävs nå 56 dB(A).
building_sound_door
Rulltrappor och hissar
Stomburet ljud från hissar och rulltrappor överförs ofta till intilliggande utrymmen. Vibratec har en rad lösningar som isolerar och frånskiljer vibrationer och minimerar nivåerna för bullret och vibrationerna som överförs till byggnaden. Vibrationsisoleringen för hissmaskinerier måste dimensioneras med extra stor omsorg eftersom de påverkande krafterna varierar kraftigt mellan de olika stödpunkterna. Även hissens upphängningsplatta, hisskorgen och styrskenorna behöver ofta vibrationsisolering. Rulltrappor och transportband har ofta elastisk upphängning med elastiska element helt i metall och viskoelastisk dämpfärg som dämpar vibrationerna i stålplattorna.
DSCN1363
Rum i rummet
Vibratec erbjuder kompletta system för rum-i-rum-lösningar. Exempelvis flytande golv, upphängda innertak och isolerade väggar. Detta kan antingen göras som ett komplett system eller som delar, t.ex. enbart tak eller golv.
Rum_i_rum_lösning_v10_2017-Mar-20_01-24-56PM-000_CustomizedView2847775296
Taksystem
Ett upphängt innertak krävs ofta för att skydda ett område från buller som kommer från direkt ovan- eller underliggande utrymmen. Vibratecs sortiment med elastiska upphängningar ger maximal ljudisolering av flytande innertak genom att de isoleras från den bärande konstruktionen, och därmed sänks ljudnivåerna för luftburet buller och stegljud. I lösningar med höga krav bör fjädrar användas eftersom de ger mycket låg resonansfrekvens. Vi kan också tillhandahålla skräddarsydda upphängningar som uppfyller specifika krav på installation, justering eller isolering.
VT_CBC_03
Träbyggnader
Det kan vara en utmaning att klara ljudkraven i lätta konstruktioner. För att minska överföringen av vibrationer i träkonstruktioner med flera våningar är det viktigt att utforma anslutningarna mellan våningarna på rätt sätt. Detta går att göra genom att införa elastiska element, t.ex. kuddar, remsor eller stålfjädrar. Vibratec kan också erbjuda ljudsänkande lösningar för golv, väggar och innertak. Vi tillverkar även skräddarsydda produkter för att ansluta lägenhetsutrymmen, CLT-element, hisschakt och liknande.
building_CLT-construction_illustration
Väggsystem
Helt isolerade väggar krävs ofta för att förhindra att buller fortplantas mellan angränsande rum eller från/till byggnadens struktur. Det går att förbättra ljudisoleringen och vibrationsisoleringen av dessa väggar genom att införa fjädrande infästningar för att frikoppla dem från varandra och/eller fjädrande remsor för att isolera dem från den bärande konstruktionen.
Rum_i_rum_lösning_v10_2017-Mar-20_01-29-27PM-000_CustomizedView27880300142
FÖRSVAR
Vibratec kan leverera olika lösningar för skydd mot stötar och vibrationer. Med egen konstruktion och tillverkning kan vi ta fram skräddarsydda vajerdämpare och testprototyper med kort varsel. Våra lösningar för stötskydd finns på minröjningsfordon, minsvepare, stridsbåtar, fregatter, helikoptrar, flygplan etc. Vanliga tillämpningar för stötdämpande fästen är radarenheter, skåp, bildskärmar, golv, bårar, rör etc.
Illustration båt försvaret
Antenner
I mobila tillämpningar måste satellitantenner skyddas mot stötar och vibrationer. Normalt är tre eller fyra isolatorer jämnt fördelade runt antennsystemets centralaxel. Vibratec har utvecklat flera kundanpassade lösningar till världsledande antenntillverkare genom konstruktion av skräddarsydda vajerdämpare. Vajerdämpare är mycket användbara eftersom de bibehåller utmärkt vibrationsisolering vid maximal stötbelastning i svåra miljöer eller extrema temperaturer. De har lång livslängd och kan anpassas till elastisk förskjutning i alla dimensioner vilket möjliggör vibrationsisolering i flera riktningar. Dämparna kan placeras utanför ett välvt antennsystem så att själva antennen kan hållas så kompakt som möjligt för att minimera dess totala storlek.
antennas_applicationAreas_featurImage
Fordon
För att skydda människor och utrustning i militärfordon finns det många tillämpningar där stöt- eller vibrationsisolering behövs:
 • Stötskydd för säten och golv
 • Stöt- och vibrationsisolering av bildskärmar och elektronik
 • Upphängning av kameror och antenner
 • Vapen- och ammunitionshållare
 • Motorupphängning
vehicles_applicationAreas_featureImage
Känslig utrustning
Vibratec har ett brett sortiment med vajerdämpare och stötdämpande elastomerfästen för praktiskt taget all sorts utrustning. Exempel på vanliga tillämpningar är elektronikboxar, datorer, bildskärmar, radarenheter och liknande. Vibratecs tekniker utför nödvändiga stötberäkningar och ser till att rätt utrustning används för de aktuella belastningarna.
wsi_app
Säkrad last
Transporter orsakar slumpmässiga vibrationer på grund av att lasten samverkar med fordonets fjädring och med väg- och ytojämnheter. Transporterna indelas normalt i lastbilstransporter och uppdrags-/fälttransporter. Den slumpmässiga vibrationsprofilen skiljer sig mellan varje axel. Last eller enheter som lastas i transportfordon kan därför påverkas av accelerationer i olika riktningar. Därför måste de vibrationsdämpande fästena beräknas noggrant för att minimera vibrationer och stötbelastningar. Vibratec har flera olika produkter och system och vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen.
defence_secureCargo
INDUSTRI
Vibratec utför vibrations- och bullerberäkningar för alla typer av industritillämpningar för att säkerställa att rätt produkt används. Akustiska spjäll, inkapslingar och avgasljuddämpare är delar av ett sortiment där ljuddämparna kan kompletteras med gnistfångare, katalytisk avgasrenare eller katalytiskt sotfilter.
Illustrasjon
Dämpning med sandwich-skikt
Dämpning med fritt skikt eller töjbar dämpning innebär att dämpmaterialet limmas på strukturens yta och bildar ett dämpande skikt. Energi avges genom att dämpmaterialet töjs och komprimeras när basskiktet böjs under vibration. Dämpningen beror på dämpmaterialets sammansättning, och tjockare dämpskikt ger större dämpning. Vibratec kan erbjuda olika slags dämpskikt inklusive viskoelastisk färg. Dämpningssystem med sandwich-skikt används för att öka dämpningen för styva strukturer. En ”sandwich” bildas genom att ett dämpande skikt lamineras in mellan två inneslutande basskikt. När systemet böjs under vibration utvecklas skjuvspänningar i dämpskiktet och energi avges när materialet skjuvdeformeras. Genom att variera skikttjockleken går det att optimera systemets förlustfaktorer för olika temperaturer utan att förändra materialets sammansättning. Vibratec erbjuder flera olika typer av dämpskikt som skärs och stansas enligt kundens specifikationer. Viskoelastiskt lim kan också användas i sandwich-skikten.
VT_CLD_arstaBridge-08
Spjäll
Spjäll ger bra ljuddämpning för luftintag och utblås i tekniska installationer. Spjällen kan användas inom kommersiellt och industriellt byggande, infrastruktur, offshore och varvsindustrin. Oavsett om du letar efter spjäll i standardutförande eller kundanpassade sådana kan vi konstruera och tillverka utrustning åt dig i projekt av alla slag:
 • Spjäll för hög-, mellan- och lågspänningsområden
 • Transformator- och kopplingsstationer
 • Apparatrum
 • Transformatorstationer för gas
 • Utrymmen för lagring av gas
 • Motor- och kompressorrum
 • Rum med nödgeneratorer
 • Parkeringshus
 • Monteringsfärdiga inkapslingar
 • Specialspjäll för offshore-tillämpningar
louvers_main
Tuned Mass Dampers
En Tuned Mass Damper – TMD – är en dämpare som stabiliserar rörelser orsakade av harmonisk vibration. Praktiska system avstäms för att antingen flytta den huvudsakliga svängningen bort från en problematisk alstringsfrekvens eller öka dämpningen av en svår resonans. I konstruktioner med stor spännvidd (broar, trappor, tak) kan det uppstå stora vibrationer i en av dess grundsvängningar, på grund av vind eller att människor går. Låga naturliga frekvenser och låg inre dämpning är typiska egenskaper hos många av dessa stora konstruktioner. Med TMD (Tuned Mass Dampers) kan dessa vibrationer minskas mycket effektivt. En TMD består av en fjäder, en oscillerande tyngd och en dämpare där både fjäderns styvhet och tyngden kan ställas in för att exakt finjustera resonansfrekvensen för den aktuella strukturen och dess naturliga frekvens. Detta innebär att varje lösning är unik. Information vid horisontal- och vridrörelser finns under rubriken Industrilösningar. På begäran kan vi dimensionera och tillverka skräddarsydda TMD-lösningar baserade på vår framgångsrika konstruktion.
tmd-kecon
Bälgar
Avgasbälgar är designade och används för att absorbera vibrationer och motorns termiska expansion. Bälgen, den flexibla delen av expansionsfogen, är en flerskiktskonstruktion med tunna lager av värmebeständigt rostfritt stål.
A picture of exhaust bellows in a ship
Tunga Maskiner
Maskiner av den här typen alstrar vibrationer med hög amplitud som bör behandlas som en serie periodiska stötar. Effektiv vibrationsdämpning kan uppnås med hjälp av elastiska element eller maskinfästen med hög intern dämpning och progressiv lastdeformation.
Picture of cooling installation on industrial roof
MARINA TILLÄMPNINGAR
Vibratec kan tillhandahålla kompletta förslag och beräkningar för stöt- och vibrationsisolering till marina motorer, generatoraggregat, kompressorer, rörledningar och känslig utrustning. Vibratecs lösningar helt i metall är extremt hållbara i svåra förhållanden och alla våra lösningar garanterar en oöverträffad livslängd. Utöver nedanstående standardsortiment kan vi också tillhandahålla kundanpassade produkter och lösningar.
MARINE_applicationAreas_featureImage
Känslig utrustning
Vibratec har ett brett sortiment med vajerdämpare och stötdämpande elastomerfästen för praktiskt taget all sorts utrustning. Exempel på vanliga tillämpningar är elektronikboxar, datorer, bildskärmar, radarenheter och liknande. Vibratecs tekniker utför nödvändiga stötberäkningar och ser till att rätt utrustning används för de aktuella belastningarna.  
sensitiveEquipment_wsi_app
Motorfästen
Drivmotorer och generatoraggregat kan isoleras med hjälp av gummiisolatorer eller helt metalliska isolatorer. Vi har ett brett sortiment med lösningar som utvecklats för att fungera optimalt med kundernas utrustning i olika tillämpningar. Vibratec dimensionerar en optimal lösning med hänsyn till motoreffekt, växellåda, koppling och krafter som uppstår på grund av rullning, krängning och hävning. Nedan finns datablad för en del av de produkter vi använder. I svåra fall använder vi skräddarsydda lösningar för att uppnå önskad vibrationsisolering.
Picture of marine engine mounted on Vibratec engine mounts
Inkapslingar
Ljudisolerande inkapslingar minskar överföringen av ljud mellan källa och mottagare. Vi levererar både modulära standardsystem och skräddarsydda lösningar enligt ställda krav på ljudreduktion, brandegenskaper och material. För offshore tillverkas inkapslingarna helt i AISI 316 tillsammans med all nödvändig dokumentation. Innan leverans testas den färdiga inkapslingen för att säkerställa att våra utlovade värden på ljudreduktion är uppfyllda.
marine_enclosures_01
Avgasupphängning
Vibratecs unika helmetalliska upphängningar för avgasrör har installerats i tusentals fartyg sedan mitten av 1970-talet. Den främsta anledningen till våra framgångar är det faktum att alla våra produkter omsorgsfullt anpassas till sitt ändamål, och eftersom isolatorerna tillverkas helt i metall är de okänsliga för ett att de största problemen med upphängningar för avgasrör – värmen. Vibratecs lösningar har samma förväntade livslängd som själva avgassystemet och behöver därför inte bytas under dess livstid. Vi tillhandahåller kompletta tekniska förslag till våra kunder, bl.a. i form av:
 • ifyllda Auto-CAD-ritningar med förslag på produkter och placeringar
 • beräkningar av reaktionskraft och buller
 • beräkningar av expansionsfogar med förslag på förspänning
 • materiallista
 • generella installationsanvisningar
 • kostnadsförslag och produktdatablad.
exhaustpipesuspension2_575
OFFSHORE
Vibratec kan hänga upp tunga turbinenheter med en vikt på flera hundra ton med hjälp av vår serie professionella offshore-isolatorer. Vibratec tillverkar och levererar beprövade, väderbeständiga specialisolatorer för offshore-industrin med längre livslängd än konkurrerande produkter.
Troll C illustrasjon
Avgasupphängning
Vibratecs unika helmetalliska upphängningar för avgasrör har installerats i tusentals fartyg sedan mitten av 1970-talet. Den främsta anledningen till våra framgångar är det faktum att alla våra produkter omsorgsfullt anpassas till sitt ändamål, och eftersom isolatorerna tillverkas helt i metall är de okänsliga för ett att de största problemen med upphängningar för avgasrör – värmen. Vibratecs lösningar har samma förväntade livslängd som själva avgassystemet och behöver därför inte bytas under dess livstid. Vi tillhandahåller kompletta tekniska förslag till våra kunder, bl.a. i form av
 • ifyllda Auto-CAD-ritningar med förslag på produkter och placeringar
 • beräkningar av reaktionskraft och buller
 • beräkningar av expansionsfogar med förslag på förspänning
 • materiallista
 • generella installationsanvisningar
 • kostnadsförslag och produktdatablad.
offshore_exhaustSuspension
Bostadsmoduler
Vibratec kan hänga upp tunga bostadsmoduler med en vikt på flera hundra ton med hjälp av vår professionella offshore-isolatorer. Vibratec tillverkar och levererar beprövade, väderbeständiga specialisolatorer med längre livslängd än konkurrerande produkter för offshore-industrin. Isolatorer för bostads- och kontorsmoduler brukar normalt skräddarsys för specifika projekt. Isolatorerna måste ge utmärkt vibrationsisolering och dessutom tåla tillfälliga belastningar och svåra miljöförhållanden till havs. När de här isolatorerna konstrueras FE-modelleras stålkonstruktionen för att bl.a. kontrollera mekanisk hållfasthet, utmattning samt svets- och bultberäkningar. Isolatorerna levereras komplett med omfattande dokumentation.
accomodationmodule
Motorfästen
Val av rätt lösning för roterande maskiner baseras normalt på varvtal, eventuellt utväxlingsförhållande, utgående vridmoment och om maskinen ofta stoppar/startar. För maskiner som ofta stoppar/startar krävs normalt isolatorer med hög dämpning, medan isolatorer för maskiner som körs med konstant varvtal väljs för att maximera vibrationsisoleringen (och således har lägre dämpning).
engineMounts-waertsilae-pa-fjaederpaket
Turbo/Generatorer/Kompressorer
De specialtillverkade vibrationsisolatorerna är utformade för offshore- och marintillämpningar utomhus. Vibrationsisolatorerna används vanligtvis som en avvägning mellan pris och prestanda. Stålkonstruktionen tillverkas normalt i stål S355J2G3 och målas enligt offshorespecifikationerna. Alla övriga ståldelar är vanligtvis tillverkade i rostfritt stål AISI 316 täckta med vax OKS2000.
Picture from offshore rig - Vibratec Offshore Product
JÄRNVÄG (spår)
Vibratec har expertkunskap inom material och prestanda för alla spårsystem. De egenskaper som krävs beräknas individuellt från projekt till projekt. Viktiga konstruktionsfaktorer vid val av spårsystem, vid sidan av vibrationsisolering, är rälsens sidostabilitet, elektrisk isolering samt kostnader för underhåll och utbyte. Våra lösningar och system uppfyller alla relevanta standarder och krav.
maxresdefault
Inbäddade spårsystem
PREFArails-system för inbäddade spår är perfekta för spårvägar och ger en tyst, hållbar, kostnadseffektiv och elegant lösning. För konstruktioner utan slipers ger PREFArails utmärkt sidostabilitet, hög elektrisk resistivitet och många valmöjligheter för ytskiktet. Tre nivåer för vibrationsdämpningen finns tillgängliga och går att kombinera med ett flytande fundament. För renoveringsprojekt lämpar sig t.ex. Modulix färdiggjutna betongmoduler som minimerar installationstiden och lokala trafikstörningar.
172-X-Modulix-ThePrecastedSlabSolution
loading...