osterickeavm

News

Siemens og Vibratec inngår LTA

Vibratec har i dag signert en langtridskontrakt med Siemens for leveranse av AVM'er. AVM'ene skal benyttes som vibrasjonsisolatorer for kompressorer og generatorer på offshore-installasjoner.

Siemens og Vibratec har i dag signert en langtidskontrakt, en såkalt LTA (Long Term Agreement), for leveranse av Anti-Vibration Mounts (AVM). AVM-applikasjonene som Vibratec skal produsere skal kunne tåle vekter fra 10 – 80 tonn og vil bli benyttet for å isolere gassturbin-drevne kompressorer og generatorer på offshore-installasjoner. Avtalen har en varighet på 3 år og innebefatter Siemens fabrikker i Tyskland, Frankrike, Nederland, USA, Brasil og Norge.