Miljö & Kvalitet

Kvalitetspolicy

Vibratec Akustikprodukter AB ska kontinuerligt förbättra och leverera säkra tekniska lösningar med högkvalitativa produkter.

 

Arbeta miljöpolicy

Vibratec Akustikprodukter AB ska följa gällande lagar och krav från våra intressenter. Vår arbetsmiljö bör präglas av goda organisatoriska och fysiska förutsättningar för att undvika sjukdom eller bli skadad på grund av arbete.
Risken för sjukdom förhindras genom att aktivt främja systematiskt arbetsmiljöarbete där alla är inblandade så att organisationen och medarbetarna utvecklas och ständigt förbättras.

 

Miljöpolicy

Vibratec Akustikprodukter AB ska följa gällande lagar och krav från våra intressenter.
Vi ska alltid arbeta för att minimera vårt miljöpåverkan, skydda miljön och förhindra utsläpp

M-12704

ISO Certificates EN

ISO certificates ENG 9001/14001

ISO certificates ENG 45001

Certificate EN 1090-1 ENG

ISO certificates SV

ISO certificates SWE 9001/14001

ISO certificates SWE 45001