Illustrasjon av installasjon

Installation

Vi kan också erbjuda installation på platsen för många av våra produkter. Det garanterar korrekt installation och minimerar risken för prestandaförluster på grund av bristande erfarenhet eller den mänskliga faktorn. Normalt begränsar vi vårt åtagande till installation av våra produkter och system, och vi utför t.ex. inte installation av gipsskivor, mineralull eller armeringsjärn eller betonggjuting.

Vi erbjuder normalt installation av:

  • Flytande golvsystem, både lätta och tunga (betong)
  • Maskinfundament
  • Innertaksystem
  • Isoleringssystem för byggnadsfundament
  • Ballastmattor
  • Tuned Mass Dampers