Historia

1988 – Lennart Söderman, Kjell Johnsson och Carl Sejersted Bödtker startar Vibratec Isolation AB i Stockholm. Företaget ägnar sig främst åt lösningar i helmetall för marina tillämpningar tack vare Lennart Södermans erfarenhet och expertis som skeppskonstruktör.

1990 – Vibratec Isolation AB flyttar till Blidö, en ö i norra delen av Stockholms skärgård. Företaget har tre anställda och är inrymt i BIHABs (Blidö Industrihus) lokaler. Under åren som följer påbörjar företaget sin egen tillverkning av fjäderisolatorer och rörhållare och inleder också sitt första offshore-projekt med specialutvecklade vibrationsdämpande infästningar med fjädrar.

1998 – Fastighetsföretaget BIHAB förvärvas och Vibratec Isolation AB övertar anläggningens kontorslokaler, verkstad och lager.

1999 – Vibratec Isolation AB förvärvar Maskinverkstaden Wannerstens Mekaniska eftersom ambitionen är att öka företagets egen produktion av vibrationsisolatorer. Dessutom köper bolaget 51 % av det konkurrerande företaget Akustikprodukter AB, där det norska dotterbolaget APN ingår. Förvärven breddar Vibratecs produktutbud till att omfatta även ljuddämpare, wire-isolatorer och gummiprodukter. I samband med att företagen slås ihop ändras namnet till Vibratec Akustikprodukter AB (och till Vibratec Akustikprodukter AS i Norge).

2001 – Bolagets kreativa grundare Lennart Söderman avlider tragiskt i ALS. Hans medgrundare Kjell Johansson tar över VD-posten.

2003 – Företaget har haft en stark utveckling och blir ett Gazelleföretag. Ett litet agentnätverk växer fram. Rickvin Trading Pte i Singapore blir den första agenten.

2004 – Vibratec stärker sin position som ett ledande teknikföretag genom att välja in Leif Kari, som är professor i teknisk akustik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), i bolagsstyrelsen. Det samarbete med Marcus Wallenberglaboratoriet för ljud- och vibrationsforskning vid KTH som det här tillskottet medför ger Vibratec en unik position mellan industri och spjutspetsforskning.

2005 – Vibratec Akustikprodukter blir ett registrerat varumärke i Sverige, Norge och Kina.

2006 – Moderbolaget blir certifierat enligt ISO:9001:2000.

2007 – Ett nytt dotterbolag etableras i Estland: Akustikatooted OÜ.

2008 – Ett nytt dotterbolag etableras i Danmark: Vibratec Akustikprodukter ApS, med Anders Olsen som VD. Svante Hägerstrand blir ny VD för Vibratec Akustikprodukter AB.

2009 – Återstående 49 % av det norska dotterbolaget Vibratec Akustikprodukter AS förvärvas.

2011 – Produktionen av wire-isolatorer flyttas från Norge till Sverige – all produktion sker nu under samma tak.

2014 – 5 personer går säkerhetskurs för offshore Vibratec börjar gör mätuppdrag och installationer på riggar och plattformar i Nordsjön.

2016 – Moderbolaget blir certifierat enligt ISO:14001:2015. Tidigare kvalitetscertifiering uppdateras till ISO9001:2015.

2017 – Ett nytt dotterbolaget Vibratec Installation AB etableras. Bolaget gör f.a. installationer av flytande golv och rum-i-rummet-lösningar.

2018 – Dotterbolaget 3DI Akustiikkatuotteet OY etableras i Finland.