Ympäristö ja laatu

Laatupolitiikka

Vibratec Akustikprodukter AB: n on jatkuvasti parannettava ja toimitettava turvallisia teknisiä ratkaisuja laadukkailla tuotteilla.

 

Työympäristöpolitiikka

Vibratec Akustikprodukter AB noudattaa sidosryhmiemme voimassa olevia lakeja ja vaatimuksia. Työympäristömme tulisi luonnehtia hyvillä organisatorisilla ja fyysisillä olosuhteilla sairauden välttämiseksi tai loukkaantumiseksi työn takia.
Sairausriski estetään aktiivisesti edistämällä systemaattista työympäristöä, jossa kaikki ovat mukana, jotta organisaatio ja työntekijät kehittyvät ja paranevat jatkuvasti.

 

Ympäristöpolitiikka

Vibratec Akustikprodukter AB noudattaa sidosryhmiemme voimassa olevia lakeja ja vaatimuksia.
Meidän on aina pyrittävä minimoimaan ympäristön jalanjälkeämme, suojelemaan ympäristöä ja estämään päästöt

M-12704

ISO Certificates EN

ISO certificates SV