Vibratec akustiske produkter

Alle områder
KONSTRUKTION
 • Broer
 • Isolering af bygningsfundamenter
 • Loftsystemer
 • Rulletrapper og elevatorer
 • Gulvsystemer
 • Rum i rum
 • Lydisolerende døre
 • Vægsystemer
 • Træbygninger
FORSVAR
 • Antenner
 • Sikret last
 • Følsomt udstyr
 • Køretøjer
INDUSTRIEL
 • Dæmpning med begrænset lag (Constrained Layer Damping – CLD)
 • Lameller
 • Massedæmpere (Tuned Mass Dampers)
 • Tungt maskineri
MARINE
 • Bellows
 • Følsomt udstyr
 • Motorophæng
 • Afskærmninger
 • Udstødningsophæng
OFFSHORE
 • Udstødningsophæng
 • Motorophæng
 • Indkvarteringsmoduler
 • Turbo/generatorer/kompressorer
JERNBANE (spor)
 • Noise Absorbers
 • Sporsystemer med ballast
 • Indlejrede sporsystemer
 • Spor uden ballast
Alle produktkategorier
VIBRATEC SYSTEM
 • Tillægsprodukter
 • Testrapporter
VIBRATION
 • Elastiske materialer
 • Elastomer mounts
 • Metal mounts
 • Fjederisolatorer
STØJ
 • Indkapslinger
 • Louvres
 • Lyddæmpere
CHOK
 • Elastomer Mounts
 • Stål mount
 • Wire rope isolatorer
DÆMPNING
 • Lydisolerende døre
 • Constrained layer dæmping
 • Tuned masse dæmpere
Noise Absorbers
Noise and sound absorbent panels that are suitable for outdoor installation. They can be used as sound absorber in numerous demanding applications such as tunnels, noise barriers, industries, ceilings, enclosures, garages, fire safety areas etc.
Vibratec-Reapor-Sound-Absorber
Bellows
KONSTRUKTION
Vibratec leverer løsninger til bygge- og anlægsarbejder som f.eks. svømmende gulve, elastisk forsænkede lofter, isolering af bygningsfundamenter, højtydende lydisolerende døre og ophængning af roterende maskineri som f.eks. ventilatorer, kølere og lignende. Produktsortimentet inkluderer diskrete lejer, strimler, måtter, fjederisolatorer, brandsikre lyddøre med høj ydeevne og meget mere.
Oslo Opera hus bilde
Broer
Brede bygningskonstruktioner (broer, trapper, tage) kan være exciterede til høje vibrationsamplituder i én af deres grundlæggende tilstandsformer f.eks. af vind eller af folk, der går. Lave naturlige frekvenser samt lav indvendig dæmpning er typisk for mange af disse store konstruktioner. Med massedæmpere kan disse vibrationer reduceres meget effektivt.
Illustrasjon bru
Isolering af bygningsfundamenter
Vibratec leverer løsninger til bygge- og anlægsarbejder som f.eks. svømmende gulve, elastisk nedhængte lofter, isolering af bygningsfundamenter, højtydende lydisolerende døre og ophængning af roterende maskineri som f.eks. ventilatorer, kølere og lignende. Produktsortimentet inkluderer diskrete lejer, strimler, måtter, fjederisolatorer, brandsikre lyddøre med høj ydeevne og meget mere.
Del 9-1 fixad
Loftsystemer
Et nedhængt loft er ofte nødvendigt for at beskytte et område mod støj fra aktiviteter i lokalerne direkte ovenover eller omvendt. Vibratecs sortiment af elastiske hængere maksimerer lydisoleringen af de nedhængte lofter ved at isolere dem fra den bærende konstruktion og dermed forbedre niveauerne for luftbåren støj og trinlyd. Til meget krævende anvendelser anbefales løsninger med fjedre, eftersom disse resulterer i en meget lav resonansfrekvens. Endvidere kan skræddersyede hængere leveres med henblik på at opfylde specifikke krav vedrørende installation, justering eller isolering.
VT_CBC_03
Rulletrapper og elevatorer
Rulletrapper og elevatorer er ofte kilder til strukturbåren støj i tilstødende rum. Vibratec har et sortiment af vibrationsisolerende og afkoblende løsninger, som minimerer niveauet af støj og vibrationer, der videresendes til bygningen. Det kræver særlig omhu at dimensionere vibrationsisoleringen af elevatormaskineri, eftersom de påvirkende kræfter varierer meget mellem de forskellige støttepunkter. Ligeledes kræver elevatorens ophængsplade, kabinen og styreskinnerne ofte vibrationsisolering. Rulletrapper og transportbånd er ofte elastisk ophængt med helmetalelementer, og vibrationer i stålplader dæmpes med viskoelastisk dæmpende maling.
DSCN1363
Gulvsystemer
Svømmende gulve anvendes på steder, hvor der er krav om enten at beskytte et følsomt område eller isolere et område, hvor der dannes meget støj. Svømmende gulve isolerer arbejdsgulvet fra den bærende konstruktion og kan designes til at tåle boligmæssige, kommercielle eller industrielle belastninger. Typiske anvendelser er lejligheder, indspilningsstudier, øvelokaler, koncertsale, bowlinghaller, diskoter, pubber osv.
Golvmodell_Cemin_2 v2
Rum i rum
Vibratec tilbyder systemer for rum i rum-løsninger som f.eks. svømmende gulve, nedhængte lofter og isolerede vægge. Dette kan leveres som et helt system eller som dele, f.eks. kun et tagsystem eller et gulvsystem.
Rum_i_rum_lösning_v10_2017-Mar-20_01-24-56PM-000_CustomizedView2847775296
Lydisolerende døre
I samarbejde med HIAK tilbyder Vibratec lydisolerende døre i træ eller stål med, både enkelt- og dobbeltføjede døre. Vi kan levere et standardsortiment eller tilbyde en komplet specialdesignet dørløsning og om nødvendigt nå en støjreduktion på op til 56 dB(A).
building_sound_door
Vægsystemer
Der kræves ofte fuldt isolerede vægge for at forhindre støj i at bevæge sig mellem tilstødende rum eller fra/til bygningskonstruktionen. Lyd- og vibrationsisoleringen af disse vægge kan forbedres ved at introducere elastisk fastgørelse for at afkoble dem fra hinanden og/eller elastiske strimler for at isolere dem fra den bærende konstruktion.
Rum_i_rum_lösning_v10_2017-Mar-20_01-29-27PM-000_CustomizedView27880300142
Træbygninger
Det kan være en udfordring at opfylde kravene til lyd i letvægtskonstruktioner. For at reducere vibrationstransmissionen i trækonstruktioner i flere etager er det vigtigt at designe forbindelserne mellem etagerne korrekt. Dette kan gøres ved at introducere elastiske elementer som f.eks. underlag, strimler eller stålfjedre. Vibratec kan også tilbyde lydreducerende løsninger til gulve, vægge og lofter. Vi fremstiller også skræddersyede produkter til at forbinde lejlighedsvolumener, CLT-elementer, elevatorskakter osv.
building_CLT-construction_illustration
FORSVAR
Vibratec kan levere forskellige løsninger for at sikre beskyttelse mod stød og vibration. Med vores eget design og produktion kan vi fremstille specialfremstillede wireisolatorer og prototyper til test på kort varsel. Vores stødbeskyttelsesløsninger kan findes i minerydningskøretøjer, minestrygere, kampbåde, fregatter, helikoptere, luftfartøjer osv. Almindelige anvendelser for stødmonteringer er radarenheder, kabinetter, skærme, gulve, bårer, rør osv.
Illustrasjon båt forsvaret
Antenner
I mobile anvendelser skal satellitantenner sikres mod stød og vibrationer. Normalt er tre eller fire isolatorer fordelt jævnt om antennesystemets centrale akse. Vibratec har udviklet forskellige skræddersyede løsninger til verdens førende antenneproducenter ved at designe skræddersyede wireisolatorer. Wireisolatorer er meget nyttige, da de opretholder fremragende vibrationsisolering under maksimalt stød under alvorlige miljøforhold eller ekstreme temperaturer. De har en lang levetid og kan tilpasse sig elastisk forskydning i alle dimensioner, hvilket giver mulighed for vibrationsisolering i flere retninger. Isolatorerne kan placeres uden for et kuppelformet antennesystem, så selve den kuppelformede antenne kan være så kompakt som muligt for at minimere dens samlede størrelse.
antennas_applicationAreas_featurImage
Sikret last
Transport vil forårsage tilfældig vibration fra lastinteraktion med køretøjets affjedring og med vejen og overfladeujævnheder. Dette er normalt opdelt i lastbilstransport og missions-/felttransport. Den tilfældige vibrationsprofil er forskellig langs hver akse. Last eller anordninger, der er monteret i transportkøretøjer, kan således blive påvirket af accelerationer i forskellige retninger. Derfor skal de installerede antivibrationsophæng være beregnet grundigt for at optimere reduktionen af vibrationer eller stødbelastning. Vibratec har flere forskellige produkter eller systemer tilgængelige, og vi hjælper med at finde den bedste løsning.
defence_secureCargo
Følsomt udstyr
Ved hjælp af Vibratecs omfattende udvalg af wireisolatorer og elastomeriske støddæmpere kan det meste udstyr ophænges med et godt resultat. Eksempler på hyppige anvendelser er elektronikbokse, computere, skærme, radarenheder og lignende. For at bruge det rette udstyr til den specifikke belastning i dit tilfælde foretager Vibratecs ingeniører de rette stødberegninger.
wsi_app
Køretøjer
For at beskytte personer og udstyr i militærkøretøjer er der en lang række anvendelser, der kræver stød- eller vibrationsisolering, som f.eks.:
 • Stødbeskyttelse til sæder og gulv
 • Stød- og vibrationsisolering af skærme og elektronik
 • Ophængning af kameraer og antenner
 • Våben- og ammunitionsholdere
 • Motorophæng
vehicles_applicationAreas_featureImage
INDUSTRIEL
Vibratec foretager vibrations- og støjberegninger for alle typer industrielle anvendelser for at sikre korrekt brug af produktet. Akustiske lameller, afskærmninger og udstødningslyddæmpere er dele af området, hvor lyddæmperne kan suppleres med en gnistfanger, en katalysator eller et sodfilter.
industrial1
Dæmpning med begrænset lag (Constrained Layer Damping – CLD)
Dæmpning med frit lag eller elastisk dæmpning indebærer, at et dæmpende materiale limes på overfladen af en konstruktion, hvor det danner et dæmpende lag. Energien spredes som et resultat af dæmpningsmaterialets udvidelse og sammentrækning, når underlagskonstruktionen bøjer sig under vibration. Dæmpningen er afhængig af dæmpningsmateriales sammensætning og stiger i takt med dæmpningslagets tykkelse. Vibratec kan tilbyde flere slags dæmpningslag, herunder viskoelastisk maling. CLD-systemer (Constrained-layer Damping) anvendes til at øge dæmpningen i stive strukturer. Der opbygges en "sandwich" ved at laminere et dæmpende lag ind mellem to strukturelt begrænsede bærelag. Når systemet bøjer under vibration, udvikles der forskydningsbelastninger i dæmpningslaget, og der tabes energi ved forskydningsdeformation af materialet. Ved at variere lagtykkelsesforholdet kan man optimere systemets tabsfaktorer til forskellige temperaturer uden at ændre materialets sammensætning. Vibratec kan tilbyde adskillige typer dæmpningslag tilskåret og udstanset i henhold til kundens specifikationer. Endvidere kan der anvendes viskoelastisk lim til opbygning af sandwichlaget.
VT_CLD_arstaBridge-08
Lameller
Lameller giver en god beskyttelse til luftindtag og udstødningsåbninger til tekniske installationer. Lamellerne er velegnede til kommerciel og industriel konstruktion, infrastruktur, offshore og skibsbygningsindustrien. Uanset om du leder efter standardlameller eller specialfremstillede lameller, kan vi designe og producere de mest varierede projekter for dig:
 • Lameller til høj-, mellem- og lavspændingsområder
 • Transformator- og koblingsstationer
 • Maskinrum
 • Transformatorunderstationer til gas
 • Gasopbevaringsrum
 • Motorrum og rum til kompressorer
 • Nødstrømforsyningsenheder
 • Parkeringshuse
 • Præfabrikerede afskærmninger
 • Specielle lameller til offshore-anvendelser
louvers_main
Massedæmpere (Tuned Mass Dampers)
En Tuned Mass Damper – TMD – er en dæmper, som stabiliserer bevægelser forårsaget af harmoniske vibrationer. I praksis er systemer indstillet til enten at flytte hovedtilstanden væk fra en problematisk excitationsfrekvens eller for at tilføje dæmpning til en resonans, der er vanskelig eller dyr at dæmpe direkte Brede bygningskonstruktioner (broer, trapper, tage) kan være exciterede til høje vibrationsamplituder i én af deres grundlæggende tilstandsformer f.eks. af vind eller af folk, der går. Lave naturlige frekvenser samt lav indvendig dæmpning er typisk for mange af disse store konstruktioner. Med massedæmpere kan disse vibrationer reduceres meget effektivt. En massedæmper (TDM) består af en fjeder, en oscillerende masse og en dæmper, hvor både fjederstivheden og massen kan justeres for at fintune resonansfrekvensen præcist efter konstruktionen og dens specifikke naturlige frekvens, hvilket betyder, at hver løsning er unik. I tilfælde af horisontal og torsional excitation henvises der til oplysningerne i Industrielle løsninger. På grundlag af vores succesfulde design dimensionerer og fremstiller vi skræddersyede TMD-løsninger efter forespørgsel.
tmd-kecon
Tungt maskineri
Disse typer maskiner fremkalder vibrationer med stor amplitude, der behandles bedre som en serie af periodiske stød. En god vibrationsisolering kan opnås ved anvendelse af elastiske elementer eller maskinfødder med høj intern dæmpning og progressive belastningsafbøjningsegenskaber.
Picture of cooling installation on industrial roof
MARINE
Vibratec kan give komplette forslag og beregninger for stød- og vibrationsisolering af marinemotorer, generatorsæt, kompressorer, rør og følsomt udstyr. Vibratecs fuldmetalløsninger er ekstremt holdbare under barske forhold, og vores fuldmetalløsninger garanterer en uovertruffen levetid. Udover nedenstående standardsortiment kan vi også levere kundetilpassede produkter og løsninger.
MARINE_applicationAreas_featureImage
Følsomt udstyr
Ved hjælp af Vibratecs omfattende udvalg af wireisolatorer og elastomeriske støddæmpere kan det meste udstyr ophænges med et godt resultat. Eksempler på hyppige anvendelser er elektronikbokse, computere, skærme, radarenheder og lignende. For at bruge det rette udstyr til den specifikke belastning i dit tilfælde foretager Vibratecs ingeniører de rette stødberegninger.
sensitiveEquipment_wsi_app
Motorophæng
Isolering af fremdriftsmotorer og generatorsæt kan udføres ved hjælp af gummi- eller metalisolatorer. Afhængigt af formålet kan der vælges mellem et stort udvalg af forskellige løsninger, som er designet til at fungere optimalt med dit udstyr. Vibratec dimensionerer en optimal løsning med hensyn til din motors effekt, gearkasse, kobling samt kræfter forårsaget af rulning, krængning og løft. Dataark for nogle af produkterne, vi anvender, kan findes nedenfor. I vanskelige sager bruger vi skræddersyede løsninger for at opnå den ønskede vibrationsisolering.
Picture of marine engine mounted on Vibratec engine mounts
Afskærmninger
Lydisolerende afskærmninger reducerer overførslen af støj mellem kilden og modtageren. Vi leverer modulære standardsystemer samt skræddersyede løsninger baseret på krav til lydreduktion, brandmodstandsegenskaber og materiale. Til offshore-anvendelse er afskærmningerne fremstillet helt i AISI 316 sammen med al nødvendig dokumentation. Når de samles, måler vi den endelige lydreduktion på den færdige afskærmning for at sikre, at den lever op til vores lovede værdier.
marine_enclosures_01
Udstødningsophæng
Vibratecs unikke udstødningsophæng i helmetal er blevet implementeret i tusindvis af skibe siden midten af 1970'erne. En væsentlig årsag til vores succes er den kendsgerning, at alle vores produkter er så godt tilpasset til deres formål. Eftersom isolatorerne er helt af metal, er de ufølsomme over for ét af de største problemer med udstødningsophæng – varmen. Den forventede levetid for Vibratecs løsning er den samme som for selve udstødningssystemet, så den behøver ikke at blive udskiftet i systemets levetid. Vi tilbyder komplette tekniske forslag til vores kunder med bl.a.:
 • Udfyldte Auto-CAD-tegninger med forslag til produkter og placeringer
 • Beregninger af reaktionsevne og støj
 • Beregninger af ekspansionsled med foreslået forspænding
 • Liste over materialer
 • Principielle installationsvejledninger
 • Tilbud og produktdatablade
exhaustpipesuspension2_575
OFFSHORE
Ved hjælp af vores professionelle serie af offshore-isolatorer kan Vibratec ophænge tunge turbineenheder på op til flere hundrede tons. Til offshore-branchen fremstiller og leverer Vibratec gennemtestede, vejrbestandige specialisolatorer, som holder længere end nogle af vore konkurrenters.
Troll C illustrasjon
Udstødningsophæng
Vibratecs unikke udstødningsophæng i helmetal er blevet implementeret i tusindvis af skibe siden midten af 1970'erne. En væsentlig årsag til vores succes er den kendsgerning, at alle vores produkter er så godt tilpasset til deres formål. Eftersom isolatorerne er helt af metal, er de ufølsomme over for ét af de største problemer med udstødningsophæng – varmen. Den forventede levetid for Vibratecs løsning er den samme som for selve udstødningssystemet, så den behøver ikke at blive udskiftet i systemets levetid. Vi tilbyder komplette tekniske forslag til vores kunder med bl.a.:
 • Udfyldte Auto-CAD-tegninger med forslag til produkter og placeringer
 • Beregninger af reaktionsevne og støj
 • Beregninger af ekspansionsled med foreslået forspænding
 • Liste over materialer
 • Principielle installationsvejledninger
 • Tilbud og produktdatablade
offshore_exhaustSuspension
Motorophæng
Valg af korrekt løsning til roterende maskineri er normalt baseret på rotationshastighed, eventuelt gearingsforhold, udgående drejningsmoment, og om maskinen startes/standses hyppigt. For maskiner, der standses/startes hyppigt, er der normalt behov for isolatorer med høj dæmpning, mens isolatorer til maskiner, der kører ved en konstant rotationshastighed, vælges med henblik på at maksimere vibrationsisoleringen (og dermed mindre dæmpning).
engineMounts-waertsilae-pa-fjaederpaket
Indkvarteringsmoduler
Ved hjælp af vores professionelle serie af offshore-isolatorer kan Vibratec ophænge tunge indkvarteringsmoduler på op til flere hundrede tons. Til offshore-branchen fremstiller og leverer Vibratec gennemtestede, vejrbestandige specialisolatorer, som holder længere end nogle af vore konkurrenters. Isolatorer til offshore indkvarterings- og kontormoduler bliver normalt specialdesignet til specifikke projekter. Isolatorerne skal, ud over at yde fremragende vibrationsisolering, også kunne modstå utilsigtede belastninger og de barske forhold i offshore-miljøet. Ved konstruktion af disse isolatorer bliver stålkonstruktionen FE-modelleret for at kontrollere f.eks. mekanisk styrke, materialetræthed samt svejse- og boltberegninger. Ved levering af isolatorerne medfølger der en omfattende dokumentation.
accomodationmodule
Turbo/generatorer/kompressorer
De specialfremstillede vibrationsdæmpere er designet til udendørs offshore- og marineinstallationer. Vibrationsdæmperne anvendes typisk som afvejning mellem pris og ydeevne. Stålstrukturen er normalt fremstillet i S355J2G3-stål og malet i henhold til offshore-specifikationer. Alle andre ståldele er typisk i rustfri stål AISI 316 dækket med voks OKS2000.
Offshore products
JERNBANE (spor)
Vibratec har ekspertisen, hvad angår materialer og ydeevne til alle sporsystemer. De nødvendige karakteristika beregnes individuelt på projektbasis. Ved valg af et sporsystem er de vigtigste konstruktionsfaktorer, bortset fra vibrationsisolering, skinnens laterale stabilitet, elektrisk isolation samt vedligeholdelses- og udskiftningsomkostninger. Vores løsninger og systemer opfylder alle relevante standarder og krav.
maxresdefault
Sporsystemer med ballast
Standardunderlag og elastiske underlag produceres i forskellige materialer for at kunne opfylde enhver teknisk specifikation. Underlag til sveller (Under Sleeper Pads – USP) kan vælges for yderligere at reducere vedligeholdelsesomkostningerne og forøge sporenes kvalitet og levetid. Bløde USP'er er designet til lette akseltryk og giver en stor vibrationsdæmpning, mens medium og hårde USP'er er løsningen til blandet trafik, overgangszoner, hovedstrækninger og højhastighedsstrækninger. Det er muligt at opnå en høj grad af vibrationsdæmpning i et sporanlæg med ballast ved hjælp af måtter under ballasten (Under Ballast Mats – UBM). Disse måtter er fremstillet af harpiksbundet gummi og er nemme at installere uden samlinger. De er modstandsdygtige under enhver form for vejrforhold og fås i forskellige tykkelser.
ballastedTrackSystem
Indlejrede sporsystemer
PREFArails-systemer til indlejrede spor egner sig perfekt til sporvognsskinner og giver en støjsvag, bæredygtig, omkostningseffektiv og attraktiv løsning. Til design uden sveller giver PREFArails fremragende lateral stabilitet, høj elektrisk resistivitet samt mange valgmuligheder for det afsluttende lag. Tre niveauer af vibrationsdæmpning er tilgængelige, og disse kan kombineres med et svømmende betonelement. I renoveringsprojekter kan Modulix i fabriksstøbte betonmoduler bruges for at minimere installationstiden og forstyrrelsen af vejtrafikken.
172-X-Modulix-ThePrecastedSlabSolution
Spor uden ballast
Måtter til svømmende betonelementer fås i talrige tykkelser og fasthedsgrader, således at alle tekniske kriterier kan opfyldes. Måtterne er nemme og hurtige at installere under alle vejrforhold. Systemet kan skræddersys til at opnå præcis det isoleringsniveau, du har behov for. Med underlag til svømmende betonelementer kan egenskaberne skræddersys, og bæringerne udformes nøjagtigt ved hjælp af avanceret simulationssoftware.
slabTrackSystem
loading...