DETTA ÄR VIBRATEC

Vibratecs ambition är att bli det föredragna valet för kunder som behöver lösningar på buller, vibrationer och chockproblem. Vibratec producerar och lagrar många produkter för att dämpa / isolera vibrationer, stötar och ljud över ett brett spektrum av applikationer

Fästen och isolatorer för alla typer av maskiner, rör och känslig utrustning Ljuddämpare, katalysatorer och sotfilter för dieselutsläpp Ljudisoleringsmaterial för byggnads- och byggsektorn, till exempel biohallar, studior och byggnader. Lösningar för isolering av järnvägar

Vibratec-organization

Vibratec Akustikprodukter är en av Skandinaviens främsta leverantörer av buller- och vibrationslösningar. Vibratecs ambition är att vara det självklara valet för kunder som behöver lösa problem med buller, vibration och chock. Vibratec tillverkar och lagerför många produkter som dämpar och isolerar vibration, chock och buller i många olika tillämpningar:

  • Fästen och isolatorer för alla typer av maskiner, rör och känslig utrustning
  • Ljuddämpare, katalytiska avgasrenare och sotfilter för dieselavgaser.
  • Ljudisolerande material för byggsektorn, t.ex. biografsalonger, lokaler och byggnader.
  • Lösningar för isolering av järnvägar.

Vibratec Akustikprodukter är verksamma inom offshore, varvs- och försvarsindustrin, bygg-, järn- och spårväg- samt reservkraftsbranschen. Vårt breda produktutbud garanterar effektiv vibrationsisolering av allt från små motorer, gasturbiner, broar och järnvägar till hela byggnader. Vi erbjuder våra kunder kompletta lösningar och installationer.

Vibratec Group består av fem bolag. Vi är verksamma inom samtliga affärsområden i samtliga fem bolag.