Konstruktion

engineering11-300x178

För specialkonstruerade isolatorer kan de nödvändiga beräkningarna omfatta:

• Analys av mekanisk styrka med finita element-metoder (FEM).
• Modalanalys med hjälp av statistisk energianalys (SEA) eller finita element-metoder (FEM).
• Beräkningar av belastningsfördelning.
• Utmattningsberäkningar.
• Beräkningar av resonansfrekvens och dämpning.
• Beräkning av fästbultar eller svetsfogar.

 

engineering22-300x225

För upphängning av heta rör, t.ex. avgasrör,  kan ett typiskt tekniskt förslag omfatta:

• Dimensionering och placering av lämpliga stödutrustning (hängare/fästpunkter/rörhållare)
• Beräkning av värmeexpansion
• Dimensionering och optimering av expansionsfogar (placering och förspänning)
• CAD-ritningar med produkter vid föreslagna positioner och översiktliga skisser

 

engineering3-300x190

För avgasljuddämpare kan en typisk dimensioneringsberäkning omfatta:

• Beräkning av det odämpade avgassystemets bullerspektrum (om sådan saknas)
• Beräkning av genererade avgasvolymer (om sådan saknas)
• Val och beräkning av lämpliga ljuddämpare för önskad bullerdämpning
• Beräkning av avståndsdämpning baserat på fritt fält
• Beräkning av mottryck för hela rörsystemet

 

engineering4-300x235

För elastiska upphängningar med krav på chockdämpning kan vi utföra chockberäkningar:

• Chockberäkningar med sex olika pulstyper: sinus, halv-sinus, fyrsidig, sågtand, inverterad sågtand och pulståg
• Optimering av chockfästets typ för att minimera vilochock
• Nivå för vilochock i tyngdpunkten, varje upphängningsfäste eller annan kritisk punkt
• Fallberäkningar

engineering5-300x201

För beräkningar av vibrationsisolering för spårsystem erbjuder vi:

• Beräkningar av införingsförlust för rälsdynor, underläggsmattor för sliprar, ballastmattor och fixerade spår
• Nödvändiga indata: boggilängd, boggilast, hastighet, typ av räls, typ av rälsfäste, typ av sliper, sliperavstånd, höjd för ballast eller platta, mekaniska egenskaper för underliggande jord eller berggrund
• Lateral stabilitetsberäkning
• Beräkning av elektrisk resistans för läckström (för inbäddat spår)
• Detaljerade installationsritningar, metodbeskrivningar, testcertifikat, etc.
• Installation på platsen, vid behov