Detta är Vibratec

 

Vibratec Akustikprodukter är en av Skandinaviens främsta leverantörer av buller- och vibrationslösningar. Vibratecs ambition är att vara det självklara valet för kunder som behöver lösa problem med buller, vibration och chock. Vibratec tillverkar och lagerför många produkter som dämpar och isolerar vibration, chock och buller i många olika tillämpningar.

  • Fästen och isolatorer för alla typer av maskiner, rör och känslig utrustning.
  • Ljuddämpare, katalytiska avgasrenare och sotfilter för dieselavgaser.
  • Ljudisolerande material för byggsektorn, t.ex. biografsalonger, lokaler och byggnader.
  • Lösningar för isolering av järnvägar.

Vibratec Akustikprodukter är verksamma inom offshore, varvs- och försvarsindustrin, bygg-, järn- och spårväg- samt reservkraftsbranschen. Vårt breda produktutbud garanterar effektiv vibrationsisolering av allt från små motorer, gasturbiner, broar och järnvägar till hela byggnader. Vi erbjuder våra kunder kompletta lösningar och installationer.

Vibratec Group består av fyra bolag. Vi är verksamma inom samtliga affärsområden i samtliga fyra bolag.

Vibratec Organisation