Miljö och Kvalitet

Kvalitetspolicy

Vibratec Akustikprodukter AB skall sträva efter ständiga förbättringar och leverera säkra tekniska lösningar och produkter med en hög kvalitet.

Miljöpolicy

Vibratec Akustikprodukter AB skall följa gällande lagar och krav från våra intressenter.

Vi ska aktivt verka för att ständigt minska vår miljöpåverkan, skydda vår miljö och förebygga utsläpp av föroreningar.

 

Vibratec Akustikprodukter AB är certifierat enligt ISO 9001:2008/ ISO 14001:2015.

Vibratec Akustikprodukter AB ENG_Sida_1 Vibratec Akustikprodukter AB ENG_Sida_2

Vibratec Akustikprodukter ABs typgodkännande från DNV gällande vibrationsisoletorer för framdriftsmotorer och hjälpmaskineri.

Type approval M-12704_Del1 Type approval M-12704_Del2

Achilles JQS, Certificate of Qualification

60374_RegCert_Sida_1 60374_RegCert_Sida_2