Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Kvalitetspolicy
Vibratec Akustikprodukter AB skall sträva efter ständiga förbättringar och leverera säkra tekniska lösningar och produkter med en hög kvalitet.

Arbetsmiljöpolicy
Vibratec Akustikprodukter AB skall följa gällande lagar och krav från våra intressenter.
Vår arbetsmiljö ska kännetecknas av goda organisatoriska och fysiska förhållanden för att undvika ohälsa eller att någon kommer till skada på grund av arbetet.
Risker för ohälsa förebyggs genom att främja aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete där alla är delaktiga så att organisationen och medarbetarna ska utvecklas och ständigt förbättras.

Miljöpolicy
Vibratec Akustikprodukter AB skall följa gällande lagar och krav från våra intressenter.
Vi ska aktivt verka för att ständigt minska vår miljöpåverkan, skydda vår miljö och förebygga utsläpp av föroreningar.

Vibratec Akustikprodukter AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

 

Vibratec Akustikprodukter AB eng_Sida_1 Vibratec Akustikprodukter AB eng_Sida_2

Vibratec Akustikprodukter ABs typgodkännande från DNV gällande vibrationsisolatorer för framdriftsmotorer och hjälpmaskineri.

Type approval M-12704_Del1 Type approval M-12704_Del2